Διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και της σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777306 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρ. Χριστοδούλου, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Π. Φερεντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και της σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και της σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο
Περίληψη:
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II αποτελεί μια χρόνια, μεταβολική νόσο. Διάφορες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικών προβλημάτων σε σύγκριση με τις γυναίκες του γενικού πληθυσμού.
Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και της σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και η σύγκρισή τους με υγιείς μάρτυρες.
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 88 προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες εκ των οποίων 44γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και 44 υγιείς μάρτυρες. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο Δείκτης Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας (ΔΓΣΛ) και η κλίμακα μέτρησης άγχους και κατάθλιψης (HADS).
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, παρουσίαζαν συγκριτικά με τις υγιείς μάρτυρες στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη σεξουαλική δυσλειτουργία καθώς και περισσότερα συμπτώματα σε όλους τους επιμέρους τομείς της γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας: επιθυμία, διέγερση, ύγρανση, οργασμός, ικανοποίηση, πόνος.
Επιπροσθέτως, βρέθηκε ότι υψηλότερες τιμές σεξουαλικής δυσλειτουργίας συσχετίζονται με υψηλότερες τιμές κατάθλιψης εντός της ομάδας γυναικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ αλλά όχι εντός της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, ενώ αρχικά στους μονοπαραγοντικούς ελέγχους βρέθηκε ότι οι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II παρουσιάζουν υψηλότερη καταθλιπτική συμπτωματολογία σε σχέση με τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου, κατόπιν περεταίρω διερεύνησης με πολλαπλή παλινδρόμηση διαπιστώθηκε ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στη συγχυτική επίδραση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία υπεισέρχεται στην παραπάνω σχέση. Τέλος, οι δυο ομάδες συμμετεχόντων δεν βρέθηκε να διαφέρουν ως προς το άγχος.
Η σχέση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ με την σεξουαλική δυσλειτουργία στις γυναίκες, η οποία συχνά παραγνωρίζεται, φαίνεται ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, Γυναίκες, Άγχος, Κατάθλιψη, Γυναικεία σεξουαλική λειτουργία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
108
Αριθμός σελίδων:
89
Γρηγοριάδου Γεωργία_ 20150616.pdf (677 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο