Παράγοντες κινδύνου για επανανοσηλεία ασθενών με στεφανιαία νόσο μετά από αγγειοπλαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777316 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιάσος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΑΤΕΙ
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για επανανοσηλεία ασθενών με στεφανιαία νόσο μετά από αγγειοπλαστική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου για επανανοσηλεία ασθενών με στεφανιαία νόσο μετά από αγγειοπλαστική
Περίληψη:
Εισαγωγή: Πολλοί παράγοντες κινδύνου είναι υπεύθυνοι για την έναρξη της αθηροσκλήρυνσης, τόσο τροποποιήσιμοι όσο και μη-τροποποιήσιμοι. Η συμπτωματική στεφανιαία νόσος χρειάζεται επαναγγείωση ώστε να μειωθούν οι επιπλοκές λόγω αυτής. Ωστόσο, οι εκ νέου νοσηλείες για οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) ή εκ νέου επαναγγείωση μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) είναι πολύ συχνές.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναδείξει την επίδραση των τροποποιήσιμων και μη-τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου στην εμφάνιση επανανοσηλειών για καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 300 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, ηλικιών 25 έως 85 ετών. Οι ασθενείς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο παρακολουθήθηκαν για 22-37 μήνες.Η στατιστική ανάλυση έγινε με την εφαρμογή μονοπαραγοντικής και πολυπαραγοντικής ανάλυσης και το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε μικρότερο του 0,5.
Αποτελέσματα: Από τους 365 ασθενείς το 87.7% ήταν άνδρες και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί πρόσφατα σε αγγειοπλαστική. Εκατόν δύο ασθενείς (27.9%) νοσηλεύτηκαν εκ νέου για μη θανατηφόρο ΟΣΣ ή για νέα υποβολή σε στεφανιογραφία λόγω συμπτωματολογίας ή σύμφωνα με τις ενδείξεις (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) οι οποίοι εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό θετικού κληρονομικού ιστορικού για ΣΝ (29.4% vs 19.8%, p=0.05). Σε προσαρμοσμένο λογιστικό μοντέλο για το φύλο, την ηλικία και το κληρονομικό ιστορικό, η ΑΥ (OR=1.88, p=0.05) και η ύπαρξη στενώσεων που έχριζαν επαναιμάτωσης σε περισσότερα από 2 αγγεία (1.71, p=0.05) αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για επανανοσηλεία. Εκατόν είκοσι οκτώ ασθενείς (35%) εμφάνισαν το δευτερεύον καταληκτικό σημείο (νέας νοσηλείας λόγω εκδήλωσης ΟΣΣ ή υποβολής σε νέα στεφανιογραφία ή για άλλα καρδιαγγειακά συμβάματα (αρρυθμίες, εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή, επεμβάσεις για περιφερική αγγειοπάθεια, απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας) ή νοσηλεία για μείζονες αιμορραγίες) εκ των οποίων το ποσοστό των ασθενών με ΑΥ ήταν μεγαλύτερο (81.1% vs 71.1%, p=0.05). Σε προσαρμοσμένο λογιστικό μοντέλο για το φύλο, την ηλικία, την καρδιακή συχνότητα και την ύπαρξη στενώσεων ≥2 αγγεία, η ΑΥ (OR=2.37, p=0.05) αναδείχθηκε ως ανεξάρτητος, ισχυρός προγνωστικός παράγοντας νέας νοσηλείας λόγω του δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου. Οι εκατόν τριάντα επτά ασθενείς [(37.4%), 88,3% vs 87,3% άρρενες, p=0.78] εμφάνισαν το τριτεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο (νοσηλείες για όλες τις αιτίες: εκδήλωση ΟΣΣ ή υποβολή σε στεφανιογραφία σύμφωνα με τις ενδείξεις ή για άλλα καρδιαγγειακά συμβάματα ή μείζονες αιμορραγίες ή άλλες αιτίες). Η AY [OR=1.90 (95% CI:1.01-3.28), p=0.02] και η διακοπή της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής [OR=4.41 (95% CI:1.09-17.93), p=0.03] κατά την περίοδο του συμβάματος αποδείχτηκαν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες με προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο.
Συμπεράσματα: Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό προγνωστικό παράγοντα είτε για την εμφάνιση νέου ΟΣΣ με ή χωρίς ανάγκη για επαναγγείωση βάσει ενδείξεων είτε για την εμφάνιση άλλου καρδιαγγειακού συμβάματος ή μείζονος αιμορραγίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντες, Κίνδυνος, Στεφανιαία νόσος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
320
Αριθμός σελίδων:
117
Aggelopoulou Alexandra Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο