Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Locke και οι επιρροές του σε σύγχρονες θεωρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777438 424 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πλούμη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντώνης Χατζημωυσής, Αναπληρωτής Καθηγητής, IΦΕΤ, ΕΚΠΑ
Γιάννης Στεφάνου, Επίκουρος Καθηγητής, IΦΕΤ, ΕΚΠΑ
Βασιλική Γρηγοροπούλου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Locke και οι επιρροές του σε σύγχρονες θεωρήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Locke και οι επιρροές του σε σύγχρονες θεωρήσεις
Περίληψη:
Η εργασία μου αναφέρεται στη θεωρία του Locke για το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας και στις επιρροές που άσκησε στη διαμόρφωση των κριτηρίων προσωπικής ταυτότητας και σε εκπροσώπους της Αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα. Στο Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση στο κεφάλαιο «Οf Identity & Diversity» ο Locke αναπτύσσει διεξοδικά τη θεωρία του για την προσωπική ταυτότητα, η οποία αποτελεί και το κύριο μέρος της προβληματικής μου, καθώς θεωρώ ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις μετέπειτα θεωρίες. Για τον Locke η προσωπική ταυτότητα βεβαιώνεται από τη συνείδηση, η οποία συνδέει σκέψεις και πράξεις ενός δρώντος υποκειμένου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μου παρουσιάζω τα κριτήρια προσωπικής ταυτότητας. Ειδικότερα αναφέρομαι στο σωματικό κριτήριο, το κριτήριο του εγκεφάλου, στο φυσικό κριτήριο και στις αντιρρήσεις πάνω σε αυτό, στο κριτήριο της μνήμης που συνδέεται με τη θεωρία του Locke και στο κριτήριο της ψυχολογικής συνέχειας. Στις αντιρρήσεις στη θεωρία του Locke αναπτύσσεται η άποψη του Butler για τον κυκλικό χαρακτήρα της θεωρίας του Locke για την προσωπική ταυτότητα. Μια δεύτερη γραμμή αντιρρήσεων, που εκθέτω, είναι το επιχείρημα του αναδιπλασιασμού του Williams και καταλήγω στο αναθεωρημένο ψυχολογικό κριτήριο. Τέλος, παρουσιάζω την ντετερμινιστκή θέση και το επιχείρημα του Parfit στο οποίο θα επανέλθω στο τέλος της εργασίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρομαι στις βασικές θέσεις του Γάλλου φιλοσόφου Paul Ricoeur (1913-2005) για την προσωπική ταυτότητα και την αφηγηματική ταυτότητα όπως αναπτύσσονται στην Πέμπτη Μελέτη του βιβλίου του «Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος». Η θέση του Ricoeur εστιάζει στη συμβολή της αφήγησης στη διαμόρφωση της έννοιας του εαυτού. Το στοιχείο της υποκειμενικότητας στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας συνδέει τη φιλοσοφία του Locke με τη φιλοσοφία του Ricoeur. Ολοκληρώνω την εργασία αναπτύσσοντας τη συμβολή των «puzzling cases» του Βρετανού φιλοσόφου Derek Parfit (1942-2017) του έργου του «Reasons and Persons», στο ζήτημα της ταυτότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Προσωπική ταυτότητα, Συνείδηση, Κριτήρια, Μνήμη, Αφηγηματική ταυτότητα, Παράδοξες υποθέσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
155
Αριθμός σελίδων:
78
Το ζήτημα της προσωπικής_ταυτότητας .pdf (622 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο