Φαινόμενη Κίνηση και Μεταβλητότητα της Παρατηρούμενης Ακτινοβολίας σε Αστροφυσικούς Πίδακες Ενεργών Γαλαξιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777732 169 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κερασιώτη Στεφανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απόστολος Μαστιχιάδης, Καθηγητής, τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοσμάς Γαζέας, Λέκτορας, τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φαινόμενη Κίνηση και Μεταβλητότητα της Παρατηρούμενης Ακτινοβολίας σε Αστροφυσικούς Πίδακες Ενεργών Γαλαξιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φαινόμενη Κίνηση και Μεταβλητότητα της Παρατηρούμενης Ακτινοβολίας σε Αστροφυσικούς Πίδακες Ενεργών Γαλαξιών
Περίληψη:
H μεγάλη διακριτική ικανότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα ραδιοπαρατηρητήρια, μέσω της συμβολομετρίας, καθιστούν πλέον δυνατή τη χαρτογράφηση της δομής των πιδάκων των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Οι συστηματικές παρατηρήσεις των πηγών αυτών δίνουν πληροφορίες τόσο για τη μεταβλητότητα της ακτινοβολίας τους όσο και την κινηματική των διάφορων συνιστωσών που παρουσιάζουν, ενώ μέσω της πολωσιμετρίας προκύπτουν συμπεράσματα για την δομή του μαγνητικού πεδίου.
Στην παρούσα εργασία μελετάμε τη φαινόμενη τροχιά και τις ιδιότητες της ακτινοβολίας σύγχροτρον από μη θερμική κατανομή ηλεκτρονίων που περιέχεται σε θύλακα πλάσματος, ο οποίος κινείται σχετικιστικά σε ελικοειδή τροχιά, ακολουθώντας τις γραμμές ροής, όπως προκύπτουν από το μαγνητοϋδροδυναμικό μοντέλο ακτινικής αυτοομοιότητας. Μια τέτοια κίνηση οδηγεί σε αυξομειώσεις της έντασης λόγω ενίσχυσης {\se Doppler} και στη συνεχώς μεταβαλλόμενη διεύθυνση του διανύσματος πόλωσης.
Παράλληλα, επισημαίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά για τα κάθετα προφίλ της έντασης, της πόλωσης και της στροφής {\se Faraday } για την περίπτωση συνεχών πιδάκων, ιδανικής ανάλυσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά:
Μαγνητοϋδροδυναμική, Ενεργοί Γαλαξίες: πίδακες, ακτινοβολία σύγχροτρον, πόλωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
103