Διασύγκριση λογισμικών εφαρμογών ποσοτικοποίησης της ενεργοποίησης περιοχών οπτικού φλοιού στη λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777899 239 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κωστελέτου-Κασσωτάκη Εμμανουέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρής Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δαμηλάκης Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σίμος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διασύγκριση λογισμικών εφαρμογών ποσοτικοποίησης της ενεργοποίησης περιοχών οπτικού φλοιού στη λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διασύγκριση λογισμικών εφαρμογών ποσοτικοποίησης της ενεργοποίησης περιοχών οπτικού φλοιού στη λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση λογισμικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση δεδομένων λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται το επίπεδο συμφωνίας μεταξύ των λογισμικών και κατά συνέπεια εάν το αποτέλεσμα μια τέτοιας ανάλυσης μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικό και αξιόπιστο καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν ένα οπτικό ερέθισμα σκακιέρας σε πέντε εθελοντές, οι ενεργοποιήσεις του οποίου αναλύθηκαν με τρία λογισμικά ανάλυσης, τα Siemens Syngo MR, Nordic ICE και SPM12. Παρά το γεγονός ότι και τα τρία χρησιμοποιούν το ίδιο στατιστικό μοντέλο, οι παράμετροι που μπορούμε να καθορίσουμε στο καθένα διαφέρουν. Η σύγκριση έγινε με τη βοήθεια Bland-Altman plots και regression lines που μας έδωσαν το βαθμό της συσχέτισης μεταξύ των λογισμικών καθώς και το βαθμό συμφωνίας τους μέσω της μέσης διαφοράς τους. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των Syngo MR και Nordic ICE όμως δεν ισχύει το ίδιο για το SPM12 και τα άλλα δυο. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κλινικές εφαρμογές ώστε να διαπιστωθεί εάν η απάντηση σε κάποιο ερέθισμα είναι "αληθής", όπως επίσης και σε μελέτες σε επίπεδο ομάδας για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού, Ανάλυση δεδομένων fMRI, Στατιστική ανάλυση, Μέθοδος Bland- Altman
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
58
Τελικο Διπλωματικη.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο