Η θεωρία του μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στην δημόσια υγεία. Το marketing plan της εφαρμογής VacManager

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778186 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Ελέσα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Πολλάλης, Καθηγητής, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Κατζανού, Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η θεωρία του μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στην δημόσια υγεία. Το marketing plan της εφαρμογής VacManager
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η θεωρία του μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στην δημόσια υγεία. Το marketing plan της εφαρμογής VacManager
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαχωρίζεται σε δύο κομμάτια το πρώτο αφορά το θεωρητικό κομμάτι του μάρκετινγκ και την εφαρμογή του στη δημόσια υγεία και το δεύτερο την ανάπτυξη του προγραμματισμού μάρκετινγκ (marketing plan) μίας καινοτόμας εφαρμογής της VacManager.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά σημεία της θεωρίας του μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης ενός προγράμματος μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και τα πλεονεκτήματα που προφέρει. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το κοινωνικό μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στην δημόσια υγεία. Το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο αποτελούν το δεύτερο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το περιβάλλον του εμβολιασμού καθώς επίσης παρουσιάζεται και η ιδέα της εφαρμογής VacManager. Ενώ στο έκτο κεφάλαιο καταρτίζεται ο προγραμματισμός μάρκετινγκ της εφαρμογής VAcManager. Τέλος η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με κάποια γενικά συμπεράσματα της συγγραφέα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μάρκετινγκ, Κοινωνικό μάρκετινγκ, Εφαρμογή, VacManager
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
118
AGGELOPOULOU ELESSA-master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο