Αποτύπωση της δομής και λειτουργίας των κέντρων επιχειρήσεων του τομέα υγείας στην Ελλάδα και προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778201 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσεκούρα Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παύλος Μυριανθέας, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μαριόλης-Σαψάκος, Επίκουρος Καθηγητής , Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτύπωση της δομής και λειτουργίας των κέντρων επιχειρήσεων του τομέα υγείας στην Ελλάδα και προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αποτύπωση της δομής και λειτουργίας των κέντρων επιχειρήσεων του τομέα υγείας στην Ελλάδα και προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού
Περίληψη:
Η προστασία της υγείας του πληθυσμού είναι ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά τον άνθρωπο και η προσπάθεια να θωρακιστεί η κοινωνία έναντι κάθε κινδύνου που απειλεί την δημόσια υγεία είναι διαρκής και συνεχιζόμενη. Από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην Αμερική αλλά και μετά την επιδημία του SARS το 2003, έγινε κατανοητό ότι τα παραδοσιακά μέσα αντιμετώπισης και διαχείρισης των απειλών κατά της υγείας δεν επαρκούν πια να καλύψουν τους αναδυόμενους κινδύνους της σύγχρονης εποχής, πυροδοτώντας έτσι μια σειρά εξελίξεων με σημαντικότερη την αναθεώρηση του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού το 2005. Έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρα αντιληπτό ότι ζούμε σε έναν βαθύτατα διασυνδεόμενο κόσμο όπου οι κίνδυνοι για την υγεία δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα και επανέρχονται ολοένα και πιο πολύπλοκοι. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε έγκαιρα και να ανταποκρινόμαστε ταχέως και αποτελεσματικά σε ποικίλες απειλές με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Οι έννοιες της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της υγειονομικής ασφάλειας οικοδομήθηκαν εκ νέου με πυρήνα την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Επιχειρήσεων Εκτάκτων Αναγκών Δημόσιας Υγείας.
Με την παρούσα εργασία επιχειρούμε, μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και άλλων πηγών, να αποτυπώσουμε με έναν σφαιρικό και ολοκληρωμένο τρόπο, τα βασικά χαρακτηριστικά, την οργάνωση, την δομή, το πλαίσιο δράσης και λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων Επιχειρήσεων του Τομέα Υγείας στην Ελλάδα δηλαδή του ΕΚΕΠΥ, του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΕΚΑΒ. Παραθέτουμε για κάθε φορέα ξεχωριστά, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναφορικά με το πως ιστορικά συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν, το βασικό νομοθετικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες του, τις εγκαταστάσεις, την τεχνολογική υποδομή και τον εξοπλισμό, τα υφιστάμενα επιχειρησιακά σχέδια και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό που κρίθηκε κατά περίπτωση ότι συμβάλλει εποικοδομητικά στον σκοπό μας.
Οι σύγχρονες εξελίξεις αλλά και οι προκλήσεις που αναδύονται από το διεθνές περιβάλλον θέτουν ουσιαστικούς προβληματισμούς ως προς τις δυνατότητες εξέλιξης των Κέντρων Επιχειρήσεων του υγειονομικού τομέα στην χώρα μας. Δεν αμφισβητείται από καμία πλευρά ότι έχουμε σοβαρές υποδομές και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που έχει προσφέρει σημαντικότατο έργο μέσα σε πολύ δύσκολες συχνά συνθήκες για να διατηρήσει την Ελλάδα μια υγειονομικά ασφαλή χώρα. Παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη για έναν ριζικό διοικητικό εκσυγχρονισμό και προτείνουμε στην παρούσα εργασία, μια δέσμη ρεαλιστικών κινήσεων ώστε οι αδυναμίες να μετατραπούν σε ευκαιρίες και να αποκτήσουμε σημαντικές ικανότητες για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υγειονομική ασφάλεια, Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας, Κέντρα επιχειρήσεων, Ελλάδα, Διεθνές περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
189
Αριθμός σελίδων:
149

Tsekoura Anna-master.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-07-11.