Αξιολόγηση διαδικτυακής παρέμβασης σε ενήλικες για τη μείωση των επιπέδων σωματικού βάρους, λιπὠδους μάζας και δείκτη μάζας σώματος μέσω υιοθέτησης υγιεινών επιλογών διατροφής και αύξησης σωματικής δραστηριότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778358 165 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κρητικού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρονίκη Νάσκα, Αναπληρὠτρια Καθηγήτρια, Ιατρική,ΕΚΠΑ
Φίλιππος Ορφανός, Ε.ΔΙ.Π, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αντωνία Τριχοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση διαδικτυακής παρέμβασης σε ενήλικες για τη μείωση των επιπέδων σωματικού βάρους, λιπὠδους μάζας και δείκτη μάζας σώματος μέσω υιοθέτησης υγιεινών επιλογών διατροφής και αύξησης σωματικής δραστηριότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση διαδικτυακής παρέμβασης σε ενήλικες για τη μείωση των επιπέδων σωματικού βάρους, λιπὠδους μάζας και δείκτη μάζας σώματος μέσω υιοθέτησης υγιεινών επιλογών διατροφής και αύξησης σωματικής δραστηριότητας
Περίληψη:
Τα μη μεταδιδόμενα χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι κακοήθεις νεοπλασίες, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι πνευμονικές παθήσεις, αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση των μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων είναι η ανθυγιεινή διατροφή και η περιορισμένη σωματική δραστηριότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει μία διαδικτυακή παρέμβαση με στόχο να βοηθήσει, μέσα από εξατομικευμένες διαδρομές, τα άτομα να υιοθετήσουν υγιεινή συμπεριφορά, η οποία θα αντικατοπτρίζεται σε μεταβολές στο σωματικό βάρος και τη σύσταση σώματος, συμπεριλαμβανομένου του σωματικού βάρους, του δείκτη μάζας σώματος και της λιπώδους μάζας σώματος.
Υλικά και Μέθοδος
Σε δείγμα 42 ενήλικων ατόμων (17 άνδρες, 25 γυναίκες) εφαρμόστηκε ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη παρέμβαση, η οποία περιελάβανε την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα διατροφής και άσκησης μέσω διαδραστικών εφαρμογών στο διαδίκτυο. Μετρήσεις σωματομετρικών χαρακτηριστικών πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, η οποία είχε διάρκεια 5 μηνών. Οι μετρήσεις έγιναν με σταθμισμένα εργαλεία (αναστημόμετρο και ζυγαριά-αναλυτή σύστασης σώματος) καθώς και με αξιολογημένα πρωτόκολλα μετρήσεων. Αξιολογήθηκε η μεταβολή στους δείκτες σωματικού βάρους και σύστασης σώματος.
Αποτελέσματα
Η υπό αξιολόγηση διαδικτυακή παρέμβαση εμφάνισε περιορισμένη αποτελεσματικότητα στη μεταβολή των δεικτών σωματικού βάρους και σύστασης σώματος. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή στο σωματικό βάρος, στο δείκτη μάζας σώματος και στο δείκτη λιπώδους μάζας (p>0.001) σε καμία από τις ομάδες μετά την παρέμβαση. Οι τιμές των δεικτών προς αξιολόγηση πριν την παρέμβαση και στις δύο ομάδες (παρέμβασης και ελέγχου) δεν φανερώνουν πληθυσμό με ιδιαίτερο πρόβλημα παχυσαρκίας καθώς η τιμή του ΔΜΣ και στις δύο ομάδες πριν της παρέμβαση κυμαίνονταν στα φυσιολογικά όρια (18,5 -24,99).
Συμπεράσματα
Η χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας με εξατομικευμένες διαδρομές και επιλογές στόχων διατροφής και σωματικής δραστηριότητας, που απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό, εμφάνισε περιορισμένη αποτελεσματικότητα στη μεταβολή των δεικτών σωματικού βάρους και σύστασης σώματος. Το μικρό μέγεθος δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων στον πληθυσμό. Λόγω των χαρακτηριστικών του πληθυσμού-στόχου δεν μπορεί να αποκλειστεί, η πιθανότητα άτομα της ομάδας ελέγχου να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρέμβασης (επιμόλυνση του δείγματος). Η πιθανότητα επιμόλυνσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε μελέτες αξιολόγησης διαδικτυακών παρεμβάσεων αυτού του τύπου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μη μεταδιδόμενες χρόνιες ασθένειες, Διαδικτυακή παρέμβαση, Ενήλικοι, Σωματικό βάρος, Δείκτης μάζας σώματος, Λιπώδους μάζα, Ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
105
Αριθμός σελίδων:
87

Maria Kritikou Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.