Επίπεδο Ετοιμότητας των Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” σε ΠΡΒΧ συμβάν

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778373 217 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσαντίλας Ξενοφών
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πικουλής Εμ., Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεωργόπουλος Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Στεργιόπουλος Σπ., Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπεδο Ετοιμότητας των Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” σε ΠΡΒΧ συμβάν
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίπεδο Ετοιμότητας των Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” σε ΠΡΒΧ συμβάν
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ΠΡΒΧ καταστροφές είναι πιο συχνές από πριν. Οι χώρες έχουν αναπτύξει διαδικασίες και εξοπλισμούς για τη διάσωση των ενηλίκων, αλλά τα παιδιά ανήκουν στις ομάδες υψηλής τρωτότητας. Σκοπός: Η μελέτη αυτή διερευνά το επίπεδο ετοιμότητας σε ΠΡΒΧ συμβάματα δύο Γενικών Νοσοκομείων Παίδων στην Αθήνα. Μεθοδολογία: Εφαρμόστηκε μία συγχρονική μελέτη για τη διερεύνηση της ΠΡΒΧ-ετοιμότητας και του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού στα ΤΕΠ και ΜΕΘ, μέσω ενός ερωτηματολογίου. Αποτελέσματα: Το ποσοστό απόκρισης ήταν 76%. Η εκτίμηση ετοιμότητας εργασίας ήταν 2.0/5. Η προθυμία ανταπόκρισης ήταν 70% (χωρίς προϋποθέσεις) και 15% (με προϋποθέσεις). Η γνώση ΠΡΒΧ-αντιδότων ήταν 91% και του προστατευτικού εξοπλισμού 1.7/5. Η εκπαίδευση σε μάσκες HEPA, στις διαδικασίες απορρύπανσης, αποθήκευσης μολυσμένων υλικών και εκτέλεσης ΠΡΒΧ-διαλογής ήταν περιορισμένη. Η χρήση του ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού κρίθηκε δύσκολη. Συμπέρασμα: Η ετοιμότητα των νοσοκομείων ήταν περιορισμένη, όπως και σε άλλα Ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Προτείνεται ο ΠΡΒΧ σχεδιασμός, εκπαίδευση και ασκήσεις ετοιμότητας να ενταχθούν γενικό πλάνο ετοιμότητας των νοσοκομείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΠΡΒΧ, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Ετοιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
125
Δ.Ε. ΠΡΒΧ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ξ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΜΑIΟΣ 2018.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο