Διαχείριση αίματος χειρουργικού ασθενούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778376 37 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στρατηγοπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γρ. Κουράκλης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ωρ. Τραυλού, Καθηγήτρια , Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ε.Γρουζή, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολόγος, "Αγιος Σάββας"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση αίματος χειρουργικού ασθενούς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση αίματος χειρουργικού ασθενούς
Περίληψη:
Το πρόγραμμα Διαχείριση Αίματος Ασθενούς [Patient Blood Management (PBM)] στηρίζεται σε μια πολυπαραγοντική προσέγγιση βασισμένη σε σύγχρονες τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με αναιμία ή/και αυτών που είναι πιθανό να μεταγγισθούν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Περιλαμβάνει την προεγχειρητική βελτιστοποίηση της ερυθροποίησης, την εφαρμογή στρατηγικών για μείωση της απώλειας αίματος και την εφαρμογή βέλτιστων στρατηγικών μετάγγισης και αιμοθεραπείας. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της έκβασης και της ασφάλειας των χειρουργικών ασθενών.
Η ανάγκη για εφαρμογή PBM τεκμηριώνεται από δύο κύρια σημεία στη βιβλιογραφία. Πρώτον, η προεγχειρητική αναιμία σχετίζεται με δυσμενή μετεγχειρητική έκβαση, υψηλότερη συχνότητα λοιμώξεων, παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένη πιθανότητα για μετάγγιση αλλογενού αίματος. Δεύτερον, η μετάγγιση αίματος και παραγώγων αυτού σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και θνησιμότητα λόγω ανοσολογικών, θρομβοεμβολικών και καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών. Επίσης, στη βιβλιογραφία περιγράφονται σημαντικές διαφορές στις στρατηγικές μετάγγισης, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει μία ανασφάλεια ή ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται μη επαρκώς τεκμηριωμένες και πιθανόν επικίνδυνες στρατηγικές μετάγγισης ή αιμοθεραπείας. Επιπλέον, σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ παρατηρείται μία μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης σε τιμές χαμηλότερες των 10 g/dl με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από την τιμή της αιμοσφαιρίνης κατά την εισαγωγή, την ηλικία ή τις συν-νοσηρότητες του ασθενούς. Το πρόγραμμα PBM έχει ως στόχο την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, έχοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και ενισχύοντας τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (The World Health Organization, WHO) επισήμως παρακινεί τα μέλη του από το 2010 να εφαρμόσουν προγράμματα PBM (WHA63.12). Προγράμματα PBM εφαρμόζονται ήδη στα περισσότερα νοσοκομεία της Αυστραλίας και σε ορισμένα νοσοκομεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Υπάρχει τεράστιος αριθμός νοσκομείων ανά τον κόσμο όπου προς το παρόν δεν εφαρμόζουν τέτοιες στρατηγικές. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναισθησιολόγων (ESA) ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία επιτροπής για PBM, καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής PBM σε 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ευρώπης. Η επιτυχής εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην πράξη, αφού προϋποθέτει την εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη νέων αρχέτυπων, γνώσεων και τεχνικών και την απόρριψη παγιωμένων συμπεριφορών όπως π.χ. της αντιμετώπισης όλων των ασθενών με τον ίδιο τρόπο (one-size fits all). Ομάδες και ειδικοί που εφάρμοσαν με επιτυχία PBM προγράμματα δημοσιεύουν χρήσιμες συμβουλές και τρόπους εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων (π.χ. χρήση λίστας ελέγχου και εφαρμογή μέτρων ανά δέσμη). Τέτοιες μέθοδοι διευκολύνουν την εφαρμογή, τη βελτίωση και την αξιολόγηση των PBM προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα Διαχείριση Αίματος Ασθενούς [Patient Blood Management (PBM)] στηρίζεται σε μια πολυπαραγοντική προσέγγιση βασισμένη σε σύγχρονες τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών με αναιμία ή/και αυτών που είναι πιθανό να μεταγγισθούν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Περιλαμβάνει την προεγχειρητική βελτιστοποίηση της ερυθροποίησης, την εφαρμογή στρατηγικών για μείωση της απώλειας αίματος και την εφαρμογή βέλτιστων στρατηγικών μετάγγισης και αιμοθεραπείας. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της έκβασης και της ασφάλειας των χειρουργικών ασθενών.
Η ανάγκη για εφαρμογή PBM τεκμηριώνεται από δύο κύρια σημεία στη βιβλιογραφία. Πρώτον, η προεγχειρητική αναιμία σχετίζεται με δυσμενή μετεγχειρητική έκβαση, υψηλότερη συχνότητα λοιμώξεων, παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένη πιθανότητα για μετάγγιση αλλογενού αίματος. Δεύτερον, η μετάγγιση αίματος και παραγώγων αυτού σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και θνησιμότητα λόγω ανοσολογικών, θρομβοεμβολικών και καρδιοαναπνευστικών επιπλοκών. Επίσης, στη βιβλιογραφία περιγράφονται σημαντικές διαφορές στις στρατηγικές μετάγγισης, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει μία ανασφάλεια ή ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζονται μη επαρκώς τεκμηριωμένες και πιθανόν επικίνδυνες στρατηγικές μετάγγισης ή αιμοθεραπείας. Επιπλέον, σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ παρατηρείται μία μείωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης σε τιμές χαμηλότερες των 10 g/dl με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από την τιμή της αιμοσφαιρίνης κατά την εισαγωγή, την ηλικία ή τις συν-νοσηρότητες του ασθενούς. Το πρόγραμμα PBM έχει ως στόχο την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, έχοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και ενισχύοντας τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (The World Health Organization, WHO) επισήμως παρακινεί τα μέλη του από το 2010 να εφαρμόσουν προγράμματα PBM (WHA63.12). Προγράμματα PBM εφαρμόζονται ήδη στα περισσότερα νοσοκομεία της Αυστραλίας και σε ορισμένα νοσοκομεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Υπάρχει τεράστιος αριθμός νοσκομείων ανά τον κόσμο όπου προς το παρόν δεν εφαρμόζουν τέτοιες στρατηγικές. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναισθησιολόγων (ESA) ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία επιτροπής για PBM, καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής PBM σε 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ευρώπης. Η επιτυχής εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στην πράξη, αφού προϋποθέτει την εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πράξη νέων αρχέτυπων, γνώσεων και τεχνικών και την απόρριψη παγιωμένων συμπεριφορών όπως π.χ. της αντιμετώπισης όλων των ασθενών με τον ίδιο τρόπο (one-size fits all). Ομάδες και ειδικοί που εφάρμοσαν με επιτυχία PBM προγράμματα δημοσιεύουν χρήσιμες συμβουλές και τρόπους εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων (π.χ. χρήση λίστας ελέγχου και εφαρμογή μέτρων ανά δέσμη). Τέτοιες μέθοδοι διευκολύνουν την εφαρμογή, τη βελτίωση και την αξιολόγηση των PBM προγραμμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Aναιμία, Μετάγγιση, Περιεγχειρητική αιμορραγία, Σίδηρος, Στοχοκατευθυνόμενη αιμοστατική θεραπεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
81
Stratigopoulou Panagiota Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο