Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των νοσηλευτών στην εφαρμογή τραχειοβρογχικής αναρρόφησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778394 49 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Συμπίκου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αγγελική Στάμου, Λέκτορας Εφαρμογών, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Έντισον Γιαχάϊ, Ιατρός MSc, PhD(s), Ιατρική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των νοσηλευτών στην εφαρμογή τραχειοβρογχικής αναρρόφησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των νοσηλευτών στην εφαρμογή τραχειοβρογχικής αναρρόφησης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η τραχειοβρογχική αναρρόφηση είναι μία από τις πιο σημαντικές νοσηλευτικές πράξεις στον χώρο της ΜΕΘ. Οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης σύμφωνα τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.
Σκοπός: Διερεύνηση του βαθμού των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των νοσηλευτών που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σχετικά με τη διαδικασία της τραχειοβρογχικής αναρρόφησης.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για προοπτική μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο 36 ερωτήσεων, το οποίο προέκυψε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικάνικου Οργανισμού για την Φροντίδα του Αναπνευστικού (AARC), συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων δημογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο 31 ερωτήσεων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως παρατήρηση των ίδιων νοσηλευτών στην πράξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ΜΕΘ δύο νοσοκομείων της Αττικής.
Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές ηλικίας 31-40 ετών, δεν χρησιμοποιούσαν προστατευτική ποδιά (p-value 0.015). Όσον αφορά το φύλο οι γυναίκες νοσηλεύτριες τοποθετούσαν τον ασθενή σε άνετη θέση πριν τη διαδικασία της αναρρόφησης σε σύγκριση με τους άνδρες νοσηλευτές (p-value 0.0019). Επιπλέον, οι νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν χρησιμοποιούσαν προστατευτικά γυαλιά (p-value 0.001). Τέλος, οι νοσηλευτές με μεγάλη εμπειρία στη ΜΕΘ ενημέρωναν τον ασθενή για την διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθηθεί (p-value 0.050).
Συμπέρασμα: Η μελέτη αυτή έδειξε ότι το επίπεδο γνώσεων των περισσότερων νοσηλευτών ήταν καλό και το επίπεδο πρακτικής τους ήταν χαμηλό. Τα ευρήματα αυτά πιθανώς να οφείλονται στον φόρτο εργασίας των νοσηλευτών.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοτραχειακή αναρρόφηση, Μηχανικός αερισμός, Γνώσεις νοσηλευτών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Κατευθυντήριες οδηγίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
62

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΙΚΟΥ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.