Το Άγχος Θανάτου σε Επαγγελματίες Διάσωσης σε Σχέση με την Πνευματικότητα και η Επίδρασή τους στη Μετατραυματική Διαταραχή Στρες - Αποσυνδετικού Τύπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778432 141 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βανταράκης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πικουλής Εμ., Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεωργόπουλος Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καραβοκυρός Ι., Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Άγχος Θανάτου σε Επαγγελματίες Διάσωσης σε Σχέση με την Πνευματικότητα και η Επίδρασή τους στη Μετατραυματική Διαταραχή Στρες - Αποσυνδετικού Τύπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Άγχος Θανάτου σε Επαγγελματίες Διάσωσης σε Σχέση με την Πνευματικότητα και η Επίδρασή τους στη Μετατραυματική Διαταραχή Στρες - Αποσυνδετικού Τύπου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες διάσωσης λόγω των δύσκολων και σκληρών εμπειριών που βιώνουν στην καριέρα τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις διάφορες ψυχολογικές φορτίσεις, οι οποίες τους φέρνουν αντιμέτωπους με συναισθηματικές και πνευματικές διεργασίες για να διατηρήσουν τις εσωτερικές και κοινωνικές ισορροπίες τους.
Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει την επικρατούσα κατάσταση της ύπαρξης άγχους θανάτου σε επαγγελματίες διάσωσης στην Ελλάδα, του πνευματικού υπόβαθρού τους, και της ύπαρξης αποσυνδετικών εμπειριών που παραπέμπουν σε μετατραυματική διαταραχή στρες. Επίσης διερευνά την επίδραση και την συσχέτιση του άγχους θανάτου και της πνευματικής νοημοσύνης με τη μετατραυματική διαταραχή στρες - αποσυνδετικού τύπου (PTSD-Diss).
Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη είναι συγχρονική και χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για το άγχος θανάτου (DAQ), για την πνευματική νοημοσύνη (SSRI-24), για την ενσυναίσθηση (TEQ) και για τις αποσυνδετικές εμπειρίες (DES II), σε συμμετέχοντες εργαζόμενους στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) της Πάτρας.
Αποτελέσματα: Για το σύνολο των Επαγγελματιών Διάσωσης, οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων ήταν: για το άγχος θανάτου 13,69 της κλίμακας DAQ, για την πνευματική νοημοσύνη 55,63 της κλίμακας SSRI-24, για την ενσυναίσθηση 42,48 της κλίμακας TEQ και για τις αποσυνδετικές εμπειρίες 15,15 της κλίμακας DES II.
Συζήτηση: Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής εκπαίδευσης και υποστήριξης σε ψυχολογικά θέματα, κάτι που δεν υφίσταται στην ελληνική πραγματικότητα για τον τομέα της διάσωσης. Επίσης χρειάζεται να ενσωματωθούν παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας ειδικά σχεδιασμένες για Επαγγελματίες Διάσωσης, για να προαχθεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και του έργου τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος θανάτου, Επαγγελματίες διάσωσης, Πνευματικότητα, Μετατραυματική διαταραχή στρες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
81
Διπλωματική Εργασία - Βανταράκης Σπυρίδων - 2018.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο