Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας των κινητών επικοινωνιών έως τον ορίζοντα 2020

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778442 156 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Συκά Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας των κινητών επικοινωνιών έως τον ορίζοντα 2020
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας των κινητών επικοινωνιών έως τον ορίζοντα 2020
Περίληψη:
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη ένα περιεκτικό εγχειρίδιο αναφοράς για την εξέλιξη των συστημάτων κινητών επικοινωνιών.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στα πρώτα δίκτυα κινητών επικοινωνιών από την αναλογική επικοινωνία ως το δίκτυο GSM (Global System for Mobile communications), το οποίο αποτελεί το πλέον διαδεδομένο δίκτυο διεθνώς το οποίο υπήρξε η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν οι επόμενες γενιές δικτύων. Το GSM εισήγαγε για πρώτη φορά έννοιες όπως SMS (Short Message Service), SIM (Subscriber Identity Module), τηλευπηρεσίες. Στη συνέχεια εμφανίστηκε η 2.5G που περιλάμβανε νέα πρωτόκολλα και νέα συστήματα. Οπότε από το GSM εμφανίστηκαν τα πρότυπα όπως τα GPRS (General Packet Radio Service) και EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) . Έπειτα παρουσιάζονται σύντομα τα δίκτυα 3ης και 3.5ης γενιάς και οι διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τις προηγούμενες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο βασικός εκπρόσωπος των συστημάτων κινητών επικοινωνιών σήμερα, το LTE (Long-Term Evolution). Αυτό αποτελεί το τελευταίο βήμα στη μετάβαση από τις κυψελωτές 3G υπηρεσίες στις κυψελωτές 4G. Επιπλέον πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα, τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του δικτύου, τεχνικά ζητήματα τις εφαρμογές και της επιμέρους εκδοχές του δίνονται στο κεφάλαιο αυτό. Έτσι λοιπόν γίνεται η μετάβαση από το LTE στο LTE-A δίκτυο εισάγοντας μεγαλύτερο εύρος ζώνης και υψηλότερες ταχύτητες downlink και uplink. Ακόμα εισάγεται και αναλύεται ο όρος femtocells τα οποία προσφέρουν δίκτυα μεγαλύτερης χωρητικότητας με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, σε υψηλό επίπεδο είναι η ποιότητα των υπηρεσιών κάτι που σχετίζεται άμεσα με την αποδοχή ενός τέτοιου δικτύου από τους συνδρομητές. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα όπως η ασφάλεια, η ταυτοποίηση και ο συγχρονισμός τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το δίκτυο που αναμένεται να εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια. Βασισμένο στις αρχές των προηγούμενων δικτύων θα βελτιώσει τις αδυναμίες που υπάρχουν όπως το ρυθμό μετάδοσης, την καταναλισκόμενη ενέργεια, το φάσμα λειτουργίας και το χρόνο απόκρισης. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση επίσης των βασικών στοιχείων του δικτύου καθώς και των τεχνολογιών που συνδέονται με τα δίκτυα αυτά. Ακόμα αναλύονται η πρώτη και δεύτερη φάση του 5G – PPP που περιέχουν 19 και 21 νέες προτάσεις έργων αντίστοιχα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα και οι προοπτικές του δικτύου 5ης γενιάς. Από τεχνολογικής πλευράς, το δίκτυο αυτό αναμένεται στην αγορά το 2020, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού). Βασικά χαρακτηριστικά του νέου δικτύου θα είναι ο ταχύτερος ρυθμός μετάδοσης, η χωρητικότητα και η ευέλικτη αρχιτεκτονική.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, LTE-A, 5G-PPP
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
102
Διπλωματική_Αικατερίνη_Συκά.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο