Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778465 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρατσόλης Φώτιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ε.Ριζά, ΕΔΙΠ, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Α. Λινού, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μ. Καντζάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του ΓΝΑ ΚΑΤ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του ΓΝΑ ΚΑΤ
Περίληψη:
Η ευεξία του ασθενή, όπως υποστηρίζει ο Ιπποκράτης, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ αποτελεί σημαντική διαδικασία για την διερεύνηση των αναγκών , των απόψεων και των προτάσεων τους. Η ικανοποίηση των ασθενών, πρέπει να καθίσταται νομική και ηθική υποχρέωση της εκάστοτε κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τις ορθοπεδικές κλινικές του Γ.Ν.Α ΚΑΤ. Πρώτος στόχος της εργασίας αποτελεί η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Δεύτερος στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η μέτρηση του βαθμού της ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, της υλικοτεχνικής και ξενοδοχειακής υποδομής του νοσοκομείου. Για τους σκοπούς της έρευνας , η ποσοτική δειγματοληπτική μέθοδος θεωρείται η πιο κατάλληλη. Η συλλογή δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Το δείγμα θα επιλεγεί τυχαία από ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαφορετικές ορθοπεδικές κλινικές του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, πιστοποιούν την ικανοποίηση των ασθενών σχετικά με τις παροχές υγείας από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και τη δυσαρέσκεια από την υλικοτεχνική και ξενοδοχειακή υποδομή του νοσοκομείου. Με βάση την επιστημονική κοινότητα η διεξαγωγή τέτοιων ερευνών είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητη . Τα αποτελέσματα της μέτρησης για την ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες παγκόσμιο μέσο για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωσή τους, αυξάνουν το κύρος και την αξιοπιστία τους. Έτσι, δημιουργούν γερά θεμέλια εμπιστοσύνης ανάμεσα στις κλινικές του νοσοκομείου και τους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση, Ασθενείς, Υπηρεσίες υγείας, Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Ορθοπεδικές κλινικές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
89
Karatsolis Fotios Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο