Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με άνοια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778479 490 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπαρδοπούλου Μαρή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλίππου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαριδάκη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με άνοια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με άνοια
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά εμφάνισης της άνοιας αυξάνουν όλο και περισσότερο στον ηλικιωμένο πληθυσμό, καθώς το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί καθιστώντας την άνοια ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ασθενών ενώ δημιουργεί επίσης σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια, ως προς την αντιμετώπιση και την οικονομική διαχείριση του. Είναι γνωστό ότι η άσκηση έχει ευεργετικές επιδράσεις στη φυσική κατάσταση και τη νοητική λειτουργία των ηλικιωμένων ενηλίκων και η παρούσα εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει την επίδραση ενός δομημένου προγράμματος άσκησης στη σωματική και νοητική λειτουργία ασθενών με άνοια. Η μελέτη διεξήχθη στον πληθυσμό μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), αξιολογώντας λειτουργικές και νοητικές παραμέτρους σε δύο ομάδες ηλικιωμένων εθελοντών (ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου), πριν και μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος άσκησης διάρκειας 9 μηνών. Οι συνολικά 39 ασθενείς και των δύο ομάδων που πήραν μέρος στη μελέτη ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλες τις φάσεις του ερευνητικού σχεδιασμού και του δομημένου προγράμματος άσκησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι ασθενείς της ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις έναντι της ομάδας ελέγχου, σε ότι αφορά τη σωματική και νοητική τους λειτουργία. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα χρειάζεται ώστε να εκτιμηθεί καλύτερα η επίδραση ενός δομημένου προγράμματος άσκησης σε ποικίλες λειτουργικές ικανότητες των ασθενών με άνοια, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων βελτίωσης της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών μέσω της άσκησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άνοια, Άσκηση, Πρόληψη, Λειτουργική ικανότητα, Γνωστική δυσλειτουργία, Σωματική δραστηριότητα, Θεραπεία, Τρίτη ηλικία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
72
Bardopoulou Mari Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο