Κβαντική σκέδαση σε αλυσίδα Τ-τύπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778539 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτιος Διάκονος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καρανίκας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εμμανουήλ Φλωράτος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κβαντική σκέδαση σε αλυσίδα Τ-τύπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κβαντική σκέδαση σε αλυσίδα Τ-τύπου
Περίληψη:
Τα καθοδηγούμενα κβαντικά συστήματα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον
στη σύγχρονη φυσική καθώς επιτρέπουν την επίδραση με ελεγχόμενο
τρόπο σε ένα κβαντικό σύστημα μέσω μίας εξωτερικής διέγερσης. Με
αυτό το τρόπο είναι εφικτός ο σχεδιασμός διατάξεων με προκαθορισμένες ιδιότητες διέλευσης.

Στην παρούσα εργασία μελετάμε μία αλυσίδα Τ-τύπου που περιγράφει
την σύζευξη μίας κβαντικής τελείας με ένα άπειρο κυματοδηγό, θεωρώντας ότι αυτή είναι χρονικά εξαρτώμενη. Εστιάζουμε στην μεταβολή του συντελεστή διέλευσης καθώς αλλάζουν οι παράμετροι της τελείας. Δείχνουμε ότι η διάταξη υποστηρίζει ζεύγος συντονισμών Fano σε ενέργειες που καθορίζονται τόσο από τις δέσμιες καταστάσεις της αντίστοιχης στατικής διάταξης όσο και από το νόμο της καθοδήγησης. Χρησιμοποιώντας την πρόσφατα δημοσιευμένη Θεωρία Διαδοτών Γεωμετρικών Φάσεων(GPPA) μπορούμε να κατανοήσουμε τον φυσικό μηχανισμό που οδηγεί στη δημιουργία των συντονισμών Fano. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την διαχείρηση αυτών συντονισμών ώστε να επιτευχθεί ενδιαφέρουσα πολυμορφία στην συμπεριφορά του συντελεστή διέλευσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πυρηνική φυσική
Λέξεις-κλειδιά:
Αλυσίδα Τ-τύπου, κβαντικές τελείες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
21
Αριθμός σελίδων:
59