Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σχετιζόμενη με την κρίσιμη νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778559 170 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σταμογιάννος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημοπούλου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Φιλίππου Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κουτσιλιέρης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σχετιζόμενη με την κρίσιμη νόσο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σχετιζόμενη με την κρίσιμη νόσο
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο φλοιός των επινεφριδίων αποτελεί το τελικό τμήμα του άξονα υποθαλάμου – υπόφυση – επινεφρίδια η ενεργοποίηση του οποίου είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της απάντησης του οργανισμού στο στρες. Η λειτουργική ακεραιότητα του άξονα αυτού είναι προϋπόθεση διατήρησης της ομοιόστασης και επιβίωσης. Η σχετιζόμενη με την κρίσιμη νόσο φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια (CIRCI) αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία η ενεργοποίηση του άξονα δεν επαρκεί για τις ανάγκες του οργανισμού και σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. Η απορρύθμιση του άξονα, οι διαταραχές του μεταβολισμού της κορτιζόλης και η αντίσταση στα κορτικοειδή ευθύνονται για την ανάπτυξή της. Η αντίσταση στα κορτικοειδή οφείλεται σε μειωμένη έκφραση του υποδοχέα (GR), επηρεασμένη σύνδεσή του με την κορτιζόλη ή ανεπαρκή δράση του συμπλόκου GR-κορτιζόλης. Τελευταία έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την ισομορφή του υποδοχέα GR-β η οποία προκύπτει από εναλλακτικό μάτισμα και του ενδεχόμενου ρόλου της στην αντίσταση των ιστών στα κορτικοειδή.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να διαπιστωθεί η ποσοτική έκφραση των GR-α και GR-β κατά την διάρκεια εξέλιξης της κρίσιμης νόσου.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη παρατήρησης σε 32 νοσηλευόμενους σε Πανεπιστημιακή ΜΕΘ ασθενείς με κρίσιμη νόσο που δεν έλαβαν κορτικοειδή. Οι αιμοληψίες για τον προσδιορισμό της έκφρασης των υποδοχέων έγιναν σε τέσσερα χρονικά σημεία: εντός 48 ωρών από την εισαγωγή και κατόπιν δις εβδομαδιαίως για συνολικό διάστημα δύο εβδομάδων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την διάρκεια της κρίσιμης νόσου τα επίπεδα έκφρασης και των δύο ισομορφών του GR μειώθηκαν σημαντικά. Ωστόσο η μείωση έγινε σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Ο GR-α μειώθηκε κατά 4 φορές 4 ημέρες μετά την εισαγωγή (p < 0,0001) και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα 2 εβδομάδες μετά την εισαγωγή (p < 0,001). Ο GR-β αντίθετα παρέμεινε σταθερός 4 ημέρες μετά την εισαγωγή αλλά 1 εβδομάδα μετά μειώθηκε κατά 3 φορές (p < 0,01) και παρέμεινε μειωμένος 2 εβδομάδες από την εισαγωγή (p < 0,001).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας η έκφραση των GR-α και GR-β ήταν εξαιρετικά μεταβαλλόμενη τόσο μεταξύ των ασθενών όσο και για τους ίδιους ασθενείς σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Η γενική τάση όμως ήταν η μείωση και των δύο, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό, και μάλιστα ο GR-β παρέμεινε σταθερός για τις πρώτες 4 ημέρες πριν μειωθεί. Η μεταβλητότητα της έκφρασης των υποδοχέων μπορεί να ευθύνεται για την διαφορετική ανταπόκριση στα κορτικοειδή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια, Κρίσιμη νόσος, Ισομορφές υποδοχέα κορτικοειδών, Σηπτική καταπληξία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
51
STAMOGIANNOS GEORGIOS-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο