Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η αντιμετώπισή τους από τους νέους στην σύγχρονη Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778614 113 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λύκου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργόπουλος Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Στεργιόπουλος Σπ., Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Τσουρούφλης Γ. Λέκτορας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η αντιμετώπισή τους από τους νέους στην σύγχρονη Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η αντιμετώπισή τους από τους νέους στην σύγχρονη Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα ΣΜΝ ή αλλιώς αφροδίσια νοσήματα αποτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό
πρόβλημα που αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες ειδικότερα όμως τους νέους και τους εφήβους.
Σκοπός: Ο σκοπός να ασχοληθεί η συγγραφέας της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας με το θέμα
αυτό είναι διότι τα ΣΜΝ αποτελούν ένα γνωστό πρόβλημα υγείας που απασχολεί τον κόσμο και
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και χρειάζεται διερεύνηση για πρόληψη αφού αφορά και νέους και
είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφία σχετικά με τα ΣΜΝ είναι
περιορισμένη από οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας διότι θεωρείται θέμα ταμπού και οι νέοι ειδικά
δεν μιλούν ανοιχτά σχετικά με αυτό. Η συγγραφέας επέλεξε να σχοληθεί με το θέμα αυτό παρά την
περιορισμένη βιβλιογραφία με σκοπό να μελετήσει τις έρευνες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και
τις γνώσεις των νέων σχετικά με τα ΣΜΝ και τα υπάρχοντα προγράμματά τους σχετικά με την
πρόληψη τόσο σε παγκόσμιο, ευρωπαικό και σε εθνικό επίπεδο. Λόγω της άγνοιας που ουσιαστικά
φάνηκε από την ανασκόπηση της βιλβιογραφίας και λόγω ότι η συγγραφέας ανήκει στο χώρο της
υγείας θεώρησε σκόπιμο να αναδέιξει το πρόβλημα αυτό σχετικά με την μετάδοση των ΣΜΝ.
Υλικό – Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν ιατρικά συγγράμματα ελληνικά και ξενόγλωσσα και άρθρα
από το διαδίκτυο από έγκυρες επιστημονικές πηγές.
Συμπεράσματα: Τα ΣΜΝ αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και αγωγής το οποίο χρήζει περαιτέρω ενημέρωσης λόγω των ελλειμματικών γνώσεων των
νέων σχετικά με αυτό. Οι νέοι της εποχής μας θα πρέπει να ενημερωθούν εκτενέστερα για την
σεξουαλική αγωγή και αυτό είναι ευθύνη πολλών από την πλευρά των γονέων, του σχολικού
περιβάλλοντος και της κοινωνίας επίσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΣΜΝ, Νέοι, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
62
ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΕΛΙΚΗ.pdf (911 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο