"Εκπαιδευτικό Στέκι": Η αναστοχαστική διαδικασία εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778623 314 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σερίφη Γεωργία-Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Ραγκούση Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τσάφος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Εκπαιδευτικό Στέκι": Η αναστοχαστική διαδικασία εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Εκπαιδευτικό Στέκι": Η αναστοχαστική διαδικασία εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής.
Περίληψη:
Η σύνθετη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και οι ποικίλοι παράγοντες που επηρεάζουν το πλαίσιο μιας σχολικής τάξης, προϋποθέτουν απ’ τον εκπαιδευτικό να αξιοποιεί τη θεωρία για να μελετά και να εξελίσσει τη δράση του. Προαπαιτούμενο για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ο στοχασμός, η έρευνα, η αξιολόγηση και η συνεργασία. Η τεχνολογία και τα νέα μέσα, που μπορούν να προωθήσουν την αναστοχαστική έκφραση των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προσέγγιση για την ενίσχυση της «επαγγελματικής φωνής» του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα διαμοιράζει και θα συζητά τις γνώσεις και τις εμπειρίες του.
Η παρούσα εργασία θα μελετήσει τη λειτουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας που σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν την αναδυόμενη τεχνολογία του διαδικτύου με τέτοιον τρόπο ώστε αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους να αναστοχαστούν. Η διαδικτυακή κοινότητα «Εκπαιδευτικό Στέκι» λειτούργησε από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 με έντεκα χρήστες δημοσίων σχολείων, οι οποίοι μπορούσαν είτε να δημοσιοποιούν και να συζητούν παιδαγωγικούς τους προβληματισμούς είτε να αναρτούν γεγονότα στο ψηφιακό τους ημερολόγιο. Επιπλέον στην κοινότητα συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, οι οποίοι είχαν στόχο να προβληματίσουν ή και να ενισχύσουν το στοχασμό των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική τους δράση. Συνολικά, δημοσιεύτηκαν στην κοινότητα 188 σχόλια. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έπρεπε να συμπληρώσουν δυο ερωτηματολόγια στην αρχή και στο τέλος της πειραματικής αυτής διαδικασίας, τα οποία ήταν παρόμοια και αφορούσαν τις παιδαγωγικές τους αντιλήψεις, αλλά και τις απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές διαδικτυακές κοινότητες.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά με προσπάθεια ποσοτικοποίησής τους, αφού πρώτα κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της βιβλιογραφίας που αφορούν τις διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α) τι είδους σχόλια αναρτούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα, β) τι είδους συζητήσεις/ θέματα ενδιαφέρουν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς, γ) προωθεί η διαδικτυακή κοινότητα την ανάπτυξη αναστοχαστικών σχολίων ή στοχαστικού διαλόγου και ε) κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι παρεμβάσεις ακαδημαϊκών επηρεάζουν την επικοινωνία των εκπαιδευτικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστοχασμός, διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής, εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, επαγγελματική ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
246
Αριθμός σελίδων:
355

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΣΕΡΙΦΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΣΕΡΙΦΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - Παραρτήματα ΤΟΜΟΣ 1.rar
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.