Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων αναφορικά με τον εμβολιασμό: μελέτη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής πλην νήσων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778693 192 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θαλασσινού Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χλέτσος Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τούντας Γιάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων αναφορικά με τον εμβολιασμό: μελέτη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής πλην νήσων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων αναφορικά με τον εμβολιασμό: μελέτη σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής πλην νήσων
Περίληψη:
Σκοπός: Ο εμβολιασμός είναι μία αποδειγμένη και οικονομικά αποδοτική παρέμβαση στη δημόσια υγεία και αποβλέπει στην εξάλειψη της θνητότητας από παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εμβόλια. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμόρφωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και τα υψηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των γονέων/κηδεμόνων αναφορικά με τον εμβολιασμό η οποία αποτελεί μία έμμεση εκτίμηση της ύπαρξης ή μη διστακτικότητας των απέναντι στα εμβόλια.
Υλικό-Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης προερχόταν από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιφέρειας Αττικής εκτός νήσων. Το ερωτηματολόγιο (google form) αναρτήθηκε σε συλλόγους γονέων/κηδεμόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους διαχειριστές των. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν 309.
Αποτελέσματα: Οι γονείς/κηδεμόνες σε ποσοστό 88,1% έχουν ακολουθήσει το ενδεδειγμένο ΕΠΕ και πιστεύουν πως τα εμβόλια είναι αφενός σημαντικά για την υγεία του παιδιού και αφετέρου αποτελεσματικά και ασφαλή. Το 77,5% των γονέων/κηδεμόνων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων ενώ ένα σημαντικό ποσοστό συμφωνεί πως τα νέα εμβόλια φέρουν περισσότερους κινδύνους από τα παλαιότερα. Το 19,8% φαίνεται διστακτικό σχετικά με τον εμβολιασμό ενώ ένας στους πέντε γονείς/κηδεμόνες δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 17,5% έχει αρνηθεί να κάνει τουλάχιστον ένα από τα ενδεδειγμένα εμβόλια
Συμπεράσματα: Αν και λίγοι γονείς/κηδεμόνες εκφράζουν διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό η πλειοψηφία τηρεί το ΕΠΕ. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η εμβολιο-διστακτικότητα πολυεπίπεδα με απώτερο στόχο τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισής της ώστε οι γονείς/κηδεμόνες να αντιληφθούν εκ νέου πως τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εμβόλια, Εμβολιασμός, Στάσεις και αντιλήψεις, Διστακτικότητα, Γονείς/κηδεμόνες, Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
130
Αριθμός σελίδων:
132
Maria Thalassinou-master.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο