Η κατανομή της Can1 στα εισοσώματα και ο ρόλος της ως μηχανισμός ρύθμισης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2778877 137 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιώργος Διαλλινάς, Καθηγητής, Βιολογικό, ΕΚΠΑ
Χρήστος Γουρνάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατανομή της Can1 στα εισοσώματα και ο ρόλος της ως μηχανισμός ρύθμισης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατανομή της Can1 στα εισοσώματα και ο ρόλος της ως μηχανισμός ρύθμισης
Περίληψη:
Η πλασματική μεμβράνη του ζυμομύκητα έχει δειχθεί ότι αποτελείται από πολλές, αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές. Ενώ είναι γνωστό ότι κάποιες μεμβρανικές πρωτεΐνες κατανέμονται δυναμικά μεταξύ περιοχών, λίγα είναι γνωστά για τους παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη συμπεριφορά ή τη φυσιολογική της σημασία. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μία τέτοια πρωτεΐνη, την Can1, τον μεταφορέα αργινίνης του Saccharomyces cerevisiae, ο οποίος συγκεντρώνεται στα εισοσώματα αλλά βρίσκεται και σε άλλες μεμβρανικές περιοχές. Με τη χρήση συνεστιακής λέιζερ μικροσκοπίας, ποσοτικοποιήθηκε ο βαθμός της συγκέντρωσης αυτής και δείχνεται πως εξαρτάται από τη λειτουργικότητα και τη στερεοδιάταξη του μεταφορέα, ενώ είναι ανεξάρτητη της κατάστασης ουβικιτινίωσης. Φαίνεται πώς τα σύνθετα σφιγγολιπίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς αναστολή της βιοσυνθετικής τους πορείας οδηγεί σε εξάλειψη του φαινομένου. Συνδυάζοντας προηγούμενα αποτελέσματα στο πεδίο, προκύπτει ένα μηχανιστικό μοντέλο για την κατανομή της Can1 στην πλασματική μεμβράνη, καθώς και ένας πιθανός ρόλος για τα ίδια τα εισοσώματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ουβικιτίνη, μεταφορέας, μεμβρανική περιοχή, ζυμομύκητας, ενδοκύτωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
95
Αριθμός σελίδων:
66