Επιδημιολογική μελέτη Συνοσηρότητας Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ με την Κατάθλιψη και τις Αγχώδεις διαταραχές στον ελληνικό πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778921 211 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπέλλος Στέφανος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαυρέας Βενετσάνος, Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σκαπινάκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδημιολογική μελέτη Συνοσηρότητας Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ με την Κατάθλιψη και τις Αγχώδεις διαταραχές στον ελληνικό πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιδημιολογική μελέτη Συνοσηρότητας Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ με την Κατάθλιψη και τις Αγχώδεις διαταραχές στον ελληνικό πληθυσμό
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συνοσηρότητα προβλημάτων χρήσης αλκοόλ με ψυχικές διαταραχές (“Διπλή Διάγνωση”, ΔΔ), παρουσιάζουν υψηλότερη έκπτωση στην λειτουργικότητα, χαμηλότερη ανταπόκριση στην θεραπεία και χειρότερη κλινική πρόγνωση σε σύγκριση με τους πάσχοντες από καθεμιά διαταραχή χωριστά. Περαιτέρω μελέτη της επιδημιολογίας της ΔΔ θα συμβάλλει στην διερεύνηση των ιδιαίτερων θεραπευτικών αναγκών και προκλήσεων των ασθενών αυτών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση του επιπολασμού και των συσχετίσεων που παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΔΔ σε ένα αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού δείγμα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δείγμα 5894 συμμετεχόντων συγκεντρώθηκε με την μέθοδο της τυχαίας διαστρωματοποιημένης δειγματοληψίας από τον γενικό πληθυσμό . Η παρουσία Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ (ΔΧΑ) και η Επιβλαβούς Χρήσης Αλκοόλ (ΕΧΑ) προσδιορίστηκαν με το εργαλείο Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Η παρουσία ψυχιατρικής νοσηρότητας, διαγνώσεων (Κατάθλιψη, Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή, Διαταραχή Πανικού και Φοβική Διαταραχή) και ψυχιατρικών συμπτωμάτων προσδιορίστηκαν με την ψυχιατρική συνέντευξη Composite Interview Schedule.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο επιπολασμός της ΔΔ είναι περίπου 1% και είναι υψηλότερος στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.. Οι ΔΧΑ σχετίζονται ισχυρά με την παρουσία κλινικής διάγνωσης και κυρίως με διάγνωση αγχώδους διαταραχής.. Η ΕΧΑ σχετίζεται μόνο με την υπο-ουδική ψυχιατρική νοσηρότητα και δεν σχετίζεται με την παρουσία κλινική διάγνωσης. Και τα 2 αυτά προβλήματα σχετίζονται πιο ισχυρά με τις κοινές ψυχικές διαταραχές στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Οι ασθενείς με ΔΔ παρουσιάζουν χειρότερους κλινικούς δείκτες και δείκτες ποιότητας ζωής και είναι πιο πιθανό να κατοικούν σε μη-αστικές περιοχές σε σύγκριση με τους πάσχοντες από καθεμιά διαταραχή ξεχωριστά. Οι ασθενείς με ΔΔ παρουσιάζουν επίσης μειωμένη χρήση υπηρεσιών υγείας και υψηλότερη απροθυμία να αναζητήσουν βοήθεια από μη-επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τους πάσχοντες μόνο από Αγχώδεις Διαταραχές ή Κατάθλιψη. Τέλος, παρατηρούνται κάποιες διαφορές με πιθανή κλινική σημασία στην κατανομή των ψυχιατρικών συμπτωμάτων στους πάσχοντες από συνοσηρότητα ΔΧΑ και κατάθλιψης ή Αγχωδών Διαταραχών σε σχέση με τους πάσχοντες μόνο από ψυχική διαταραχή.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι ασθενείς με ΔΔ αποτελούν έναν πληθυσμό με αυξημένες ακάλυπτες ανάγκες θεραπείας-φροντίδας. Οι ασθενείς με ΔΔ είναι πρόθυμοι στο να λάβουν θεραπείες από ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επιδημιολογία, Συνοσηρότητα, Αλκοόλ, Κατάθλιψη, Αγχώδεις διαταραχές, Διπλή διάγνωση, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
56
Αριθμός σελίδων:
34
Bellos Stefanos Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο