Προϋπολογισμός (Υποφάκελος 101.2)

Υποφάκελος uoadl:2778928 18 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προϋπολογισμός (Υποφάκελος 101.2)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1896-1897
Ταξιθετικός αριθμός:
101.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
78 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προϋπολογισμός
Δαπάνες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78