Μελέτη ενδοκρινολογικών και λιποκυτοκινικών παραγόντων σε προεφηβικά παιδιά σε σχέση με τη σωματική άσκηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2779164 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σχοινά Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Ιωάννης Φατούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Παν. Θεσσαλίας
Χριστίνα Κανακά-Gountenbein, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Μπογδάνης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ενδοκρινολογικών και λιποκυτοκινικών παραγόντων σε προεφηβικά παιδιά σε σχέση με τη σωματική άσκηση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη ενδοκρινολογικών και λιποκυτοκινικών παραγόντων σε προεφηβικά παιδιά σε σχέση με τη σωματική άσκηση
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι θεωρητικές σχέσεις μεταξύ των βλαπτικών επιδράσεων του μεταβολισμού του λιπώδους ιστού, της φλεγμονής και του κυτταρικού οξειδωτικού stress με τις ορμονικές μεταβολές κατά την εφηβεία. Μελετήθηκαν αγόρια φυσιολογικού βάρους και παχύσαρκα πριν και μετά την διενέργεια οξείας άσκησης σαν παράγοντα ενεργειακής απαίτησης.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Πειραματική μελέτη παρέμβασης(Cross sectional). Ελήφθη δείγμα αίματος από εβδομήντα έξι υγιή αγόρια στην προ(10.6±0.2 έτη, 28 φυσιολογικού βάρους, και 11 παχύσαρκα) και αρχόμενη(11.4±0.2 έτη, 25 φυσιολογικού βάρους και 12 παχύσαρκα) εφηβεία, πριν και μετά την εφαρμογή οξείας άσκησης στο 70% του VO2 max.Μετρήθηκαν η λεπτίνη, η αδιπονεκτίνη, δείκτες φλεγμονής (hsCRP,hs IL-6 ), δείκτες προ(TBARS,PCs) και αντί (γλουταθειόνηGSH,οξειδωμένη γλουταθειόνηGSSG, καταλάση και ολική αντιοξειδωτική ικανότηταTAC) οξείδωσης.
Αποτελέσματα: Οι βασικές μετρήσεις και μετά την άσκηση της αδιπονεκτίνης ήταν υψηλότερες και η λεπτίνη και η hsCRP ήταν χαμηλότερες σε κανονικού βάρους παρά σε παχύσαρκα αγόρια στην προ ή αρχόμενη εφηβεία, ενώ η hsIL-6 ήταν υψηλότερη σε παχύσαρκα σε σχέση με κανονικού βάρους αγόρια στην προ-εφηβεία. Σε προ- εφηβικά παχύσαρκα αγόρια οι βασικές μετρήσεις της hsCRP είχαν αρνητική σχέση με την καταλάση. Η hsIL-6 είχε θετική συσχέτιση με τα PCs και η μεταβολή Δ της αδιπονεκτίνης είχε θετική συσχέτιση με την μεταβολή της καταλάσης. Οι βασικές μετρήσεις της hsIL-6 είχε θετική σχέση με τη λεπτίνη και ήταν ο καλύτερος αρνητικός και ο δεύτερος καλύτερος θετικός δείκτης πρόβλεψης για το λόγο GSH/GSSG και τα PCs μετά την άσκηση αντίστοιχα. Η λεπτίνη ήταν ο καλύτερος αρνητικός προβλεπτικός δείκτης για την γλουταθειόνη μετά την άσκηση, ο λόγος μέση/ύψος ήταν ο καλύτερος θετικός δείκτης για τη τιμή των TBARS μετά την άσκηση, το z score του ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) και η αδιπονεκτίνη ήταν ο καλύτερος δείκτης για την πρόβλεψη των μετά την άσκηση PCs και καταλάσης αντίστοιχα. Οι βασικές συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης αυξάνουν μετά την άσκηση σε αρχόμενης εφηβείας αγόρια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε όλα τα παιδιά η λεπτίνη και η αδιπονεκτίνη προβλέπουν αρνητικά και θετικά την αντιοξείδωση αντίστοιχα. Η hsCRP αυξάνει και έχει αρνητική σχέση με την αντιοξείδωση σε παχύσαρκα προ εφηβικά αγόρια. Έτσι η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται με την άσηπτη φλεγμονή και το οξειδωτικό stress ενώ η αντιοξείδωση βελτιώνεται με την εφηβεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εφηβεία, Λιποκιτοκίνες, Σωματική άσκηση, Ενδοκρινολογικοί παράγοντες, Ωχρινοποιητική, Ωοθηλακιοτρόπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
121
Maria Schoina-Phd Thesis.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο