Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό , αγγλικό και κυπριακό δίκαιο-ιδίως η εμμάρτυρη απόδειξη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2779413 54 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ιωαννίδη Αναστασία-Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τσικρικάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων Καθηγητής)
Ορφανίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Συμβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή)
Κλαμαρής Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Συμβουλευτική Επιτροπή)
Πανταζόπουλος Στέφανος-Σπυρίδων, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Εξεταστική Επιτροπή)
Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου Φλώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Εξεταστική Επιτροπή)
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Εξεταστική Επιτροπή)
Κατηφόρης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (Εξεταστική Επιτροπή)
Τσαντίνης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής Σχολής ΔΠΘ (Εξεταστική Επιτροπή)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό , αγγλικό και κυπριακό δίκαιο-ιδίως η εμμάρτυρη απόδειξη.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό , αγγλικό και κυπριακό δίκαιο-ιδίως η εμμάρτυρη απόδειξη.
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή με τον τίτλο «Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο – ιδίως η εμμάρτυρη απόδειξη» αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο με ιδιαίτερη έμφαση στο εμμάρτυρο αποδεικτικό μέσο και την αντιμετώπισή του από την εκάστοτε, από τις ως άνω αναφερθείσες, έννομη τάξη. Η διατριβή αναπτύσσεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, όσες και οι υπό σύγκριση έννομες τάξεις, με τέταρτη θεματική ενότητα - τα πορίσματα της συγκριτικής έρευνας. Επίσης, στην τελευταία θεματική ενότητα αναλύεται η επιρροή των ομοιοτήτων και των διαφορών της καθεμίας υπό σύγκριση έννομης τάξεως σχετικά με το αποδεικτικό μέσο του μάρτυρα, στο πλαίσιο διευθετήσεως μιας διασυνοριακής διαφοράς και συγκεκριμένα, υπό το πρίσμα του Κανονισμού (ΕΚ) 1206/2001.
Αρχικά αναλύεται η έννοια και η σημασία του δικαιώματος αποδείξεως, ενώ στη συνέχεια η κάθε έννομη τάξη, ελληνική, αγγλική και κυπριακή καταλαμβάνει και μία θεματική ενότητα στην οποία αναπτύσσονται με συντομία τα είδη αποδείξεως που ισχύουν σε καθεμία από αυτές, με εκτενέστατη την ανάλυση του αποδεικτικού μέσου του μάρτυρα και των όσων ισχύουν σχετικά με αυτό. Ακολουθεί ξεχωριστή ενότητα με τα πορίσματα της συγκριτικής έρευνας, όπως αυτά εντοπίζονται σε τρία σημεία για τα οποία ακολουθεί και σχετική ανάπτυξη.
Ειδικότερα, αυτά αφορούν στα είδη αποδείξεως της καθεμίας υπό σύγκριση έννομης τάξεως, στο αντικείμενο αποδείξεως και στο εμμάρτυρο αποδεικτικό μέσο. Το τελευταίο αυτό, με τη σειρά του αναλύεται εκτενώς στις επιμέρους θεματικές που αφορούν στην ικανότητα και στον εξαναγκασμό του μάρτυρα, στις κατηγορίες μαρτύρων, στις περιπτώσεις που το απόρρητο εμποδίζει τη δυνατότητα καταθέσεως και ποιες κατηγορίες μαρτύρων δεσμεύονται από αυτό, την εξ ακοής μαρτυρία και πως αυτή αντιμετωπίζεται από το εκάστοτε υπό κρίση δίκαιο αποδείξεως και τέλος, πως αντιμετωπίζεται η εμμάρτυρη απόδειξη σε έναν εναλλακτικό τρόπο επιλύσεως μιας διαφοράς, όπως είναι αυτός της διαμεσολαβήσεως.
Τα πορίσματα της συγκριτικής έρευνας ακολουθεί ενότητα σχετικά με την επιρροή των ομοιοτήτων και των διαφορών της καθεμίας υπό κρίση έννομης τάξεως στην αποδεικτική διαδικασία που διεξάγεται στο εξωτερικό κατά τους κανόνες του Κανονισμού (ΕΚ) 1206/2001. Αυτά εξειδικεύονται σε τέσσερα επιμέρους σημεία και αφορούν στη διεξαγωγή αποδείξεων από κράτος εκτελέσεως, στη διεξαγωγή αποδείξεων έπειτα από την επιβολή μέτρων καταναγκασμού, την άρνηση εκτελέσεως της παραγγελίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων από κράτος μέλος του οποίου ζητείται η συνδρομή και τέλος, στην περίπτωση της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων στο κράτος εκτελέσεως από το ίδιο το αιτούν κράτος μέλος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμάρτυρη απόδειξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
202
Αριθμός σελίδων:
340

Ioannidi Anastasia-thesis.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.