Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικές διαχείρισης , οι στρατηγικές εξυγίανσης και επίλυσής τους. Η μεγάλη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779457 252 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-31
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βέκιου Αθανασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φαίδων Καλφάογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικές διαχείρισης , οι στρατηγικές εξυγίανσης και επίλυσής τους. Η μεγάλη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πολιτικές διαχείρισης , οι στρατηγικές εξυγίανσης και επίλυσής τους. Η μεγάλη πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα.
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάσθηκε το χρονικό της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε από την κατάρρευση της αγοράς των στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α κατά τα έτη 2008-2009 όπου στη συνέχεια εξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση. Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη μέσω του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων μέσω διάφορων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί για την Ελλάδα αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίζονται σε δύο ομάδες τους μακροοικονομικούς (ΑΕΠ, ποσοστό ανεργίας, πληθωρισμός..) και τους τραπεζικής φύσεως (ROA, ROE…) Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν κάποιες από τις πολιτικές και στρατηγικές εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προτείνονται από τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές. Τέλος, μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ευρωπαϊκό βορρά και νότο και έπειτα έγινε μία σύγκριση μεταξύ αυτών. Κοινοί παράγοντες για τις δύο ομάδες βρέθηκαν να είναι ο δείκτης ROA, ο δείκτης τραπεζικό κεφάλαιο ως προς το σύνολο του ενεργητικού και η ανεργία , ενώ οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων χωρών εντοπίστηκαν κυρίως στο δείκτη ROE και στο δείκτη τραπεζικές πιστώσεις ως προς τις τραπεζικές καταθέσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μη εξυπηρετούμενα δάνεια , προσδιοριστικοί παράγοντες , ευρωπαϊκός βορράς , ευρωπαϊκός νότος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
51