Εισαγωγή στην Ενεργό Δράση Euler-Heisenberg και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779475 341 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-08-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καστρινάκης Στυλιανός
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Γεωργαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α.
Βασίλειος Σπανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εισαγωγή στην Ενεργό Δράση Euler-Heisenberg και εφαρμογές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εισαγωγή στην Ενεργό Δράση Euler-Heisenberg και εφαρμογές
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μη γραμμική ηλεκτροδυναμική των Heisenberg και Euler. Όντας μια κβαντική θεωρία προβλέπει τη συμπεριφορά του κβαντικού κενού σαν διηλεκτρικό μέσον. Αν και ιστορικώς η θεωρία προηγήθηκε της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής (QED), η δεύτερη αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων ως θεμελιακή και επομένως η εργασία στηρίζεται στα εργαλεία αυτής για την εξαγωγή της ζητούμενης θεωρίας των Heisenberg και Euler. Μετά τη σύντομη ιστορική αναδρομή αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής και αποδεικνύεται η αυτοσυνέπειά της ως μίας επανακανονικοποιήσημης θεωρίας. Στο επόμενο κεφάλαιο, θεωρώντας την Heisenberg-Euler ως ενεργό θεωρία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, περιγράφεται η γενικότερη ιδέα των ενεργών θεωριών πεδίου (EFT) και επισημαίνονται παραδείγματα της θεωρίας του καθιερωμένου προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή της Λαγκρανζιανής της θεωρίας Heisenberg-Euler σε επίπεδο ενός βρογχου καί σε υπόβαθρο σταθερού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσω της μεθόδου ιδιοχρόνου, (proper time), του Schwinger. Τέλος αναπτύσσονται εν συντομία κάποια εδάφια σχετικά με τον έλεγχο της έκφρασης που προέκυψε και με τα διάφορα φαινόμενα που αυτή προβλέπει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λαγκρανζιανή Euler και Heisenberg, μέθοδος Schwinger, σκέδαση φωτονίου-φωτονίου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
135