Δάνεια σε συνάλλαγμα υπό το Ελληνικό Δίκαιο: Οικονομική και Νομική Ανάλυση των στεγαστικών δανείων σε Ελβετικό φράγκο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780555 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-08-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πουλής Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Λέκτορας, Νομική Σχολή Αθηνών, Τομέας Α' ιδιωτικού δικαίου
Γεώργιος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή Αθηνών, Τομέας Α' ιδιωτικού δικαίου
Βάγιας Παναγιωτόπουλος, Λέκτορας, Νομική Σχολή Αθηνών, Τομέας Α' ιδιωτικού δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δάνεια σε συνάλλαγμα υπό το Ελληνικό Δίκαιο: Οικονομική και Νομική Ανάλυση των στεγαστικών δανείων σε Ελβετικό φράγκο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δάνεια σε συνάλλαγμα υπό το Ελληνικό Δίκαιο: Οικονομική και Νομική Ανάλυση των στεγαστικών δανείων σε Ελβετικό φράγκο
Περίληψη:
Επιχειρείται μια σφαιρική παρουσίαση του ζητήματος των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αρχικά αναλύεται το περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων, οι διαφορές τους με τις παραδοσιακές συμβάσεις στεγαστικών δανείων, και με πρακτικό παράδειγμα χορήγησης. Στη συνέχεια, αναλύονται οι οικονομικές πτυχές των δανείων σε ελβετικό φράγκο τόσο από την πλευρά των τραπεζών όσο και από την πλευρά του δανειολήπτη-καταναλωτή. Έπεται η προσέγγιση των νομικών πτυχών των συμβάσεων με παράθεση της πρόσφατης σημαντικότερης νομολογίας. Σύνοψη εργασίας, συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
δάνεια, στεγαστικά, δίκαιο καταναλωτή, ελβετικό φράγκο, προστασία καταναλωτή, δίκαιο προστασίας καταναλωτή, τραπεζικό δίκαιο.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
59

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_Κειμενο_ΤΕΛΙΚΟ_Νοε2017.pdf
40 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.