Εκτελεστικές Λειτουργίες στη Σχολική Ηλικία: Δομή, Εκδηλούμενες Συμπεριφορές και Συσχέτιση με Αναπτυξιακές Παραμέτρους

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2780610 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νικολάου Όλγα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Σπυρίδων Τάνταρος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Φωτεινή Πολυχρόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πέτρος Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Λίσση Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτελεστικές Λειτουργίες στη Σχολική Ηλικία: Δομή, Εκδηλούμενες Συμπεριφορές και Συσχέτιση με Αναπτυξιακές Παραμέτρους
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτελεστικές Λειτουργίες στη Σχολική Ηλικία: Δομή, Εκδηλούμενες Συμπεριφορές και Συσχέτιση με Αναπτυξιακές Παραμέτρους
Περίληψη:
Οι εκτελεστικές λειτουργίες περιγράφονται ως σύνολο αλληλοσχετιζόμενων δεξιοτήτων που κατευθύνουν και ελέγχουν τη στοχοκατευθυνόμενη γνωστική, συμπεριφορική και συναισθηματική λειτουργία. Η νευρολογική τους βάση εντοπίζεται στον προμετωπιαίο φλοιό και τις συνδέσεις του με παρακείμενες περιοχές, ενώ η ανάπτυξη τους πραγματοποιείται σταδιακά και παράλληλα με την ωρίμανση των προμετωπιαίων εγκεφαλικών περιοχών. Αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη συμπεριφορών εκτελεστικής λειτουργίας σε μαθητές ηλικίας 6-12 ετών καθώς επίσης η συνάρτηση αναπτυξιακών μεταβλητών με το βαθμό εκδήλωσης τους. Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 243 μαθητές σχολείων του Πειραιά. Η κύρια έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 575 μαθητές με τυπική ανάπτυξη και 124 μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές που φοιτούσαν σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Αττικής. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με τη χορήγηση της ελληνικής εκδοχής του Behavior Inventory of Executive Function (BRIEF) και της αναθεωρημένης έκδοσης του, BRIEF2 στους γονείς των παιδιών κατόπιν ειδικής άδειας από τον εκδοτικό οίκο PAR. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της δομής των εκτελεστικών λειτουργιών και η συσχέτιση των εκδηλούμενων συμπεριφορών τους με την ηλικία, το φύλο και την αναπτυξιακή παθολογία. Οι μελετώμενες εκτελεστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τον ανασταλτικό έλεγχο, την ευελιξία, τη ρύθμιση των θυμικών αντιδράσεων, τη συγκράτηση και ανάκληση των πληροφοριών, την εκκίνηση δράσης, τη στρατηγική δόμηση των πληροφοριών, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της παραγωγής, την ευταξία στους χώρους και στα αντικείμενα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν πολυδιάστατη δομή. Βρέθηκε επίσης συσχέτιση του φύλου, της ηλικίας και των αναπτυξιακών διαταραχών στην εκδήλωση συμπεριφορών εκτελεστικών λειτουργιών. Ειδικότερα, υψηλότερη εκτελεστική δυσλειτουργία παρουσιάζουν τα αγόρια, τα παιδιά που φοιτούν στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού καθώς και τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Τα αποτελέσματα της διατριβής είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών αλλά και την ανάπτυξη ενισχυτικών προγραμμάτων και ψυχο-εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε γονείς και στη σχολική κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Εκτελεστικές λειτουργίες, Σχολική ηλικία, Αναπτυξιακές διαστάσεις εκτελεστικών λειτουργιών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
356
Αριθμός σελίδων:
244

ΔΙΑΤΡΙΒΗ-23.9.2018.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.