Οι παράγοντες που καθορίζουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780620 84 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-08-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κονιδάρης Δημήτρης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Kenourgios Dimitris , Ph.D., Associate Professor of Finance, National Kapodistrian University of Athens, School of Economics and Political Sciences, Departments of Economics, Division of Business Economics & Administration - Finance
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι παράγοντες που καθορίζουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι παράγοντες που καθορίζουν τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων
Περίληψη:
Στη παρούσα εργασία, κάναμε μια προσπάθεια να διερευνήσουμε ποιες μεταβλητές ερμηνεύουν τις τιμές των spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων. Η έρευνα αφορούσε κατά βάση χώρες οι οποίες είχαν σημαίνοντα ρόλο στη πορεία της ευρωπαϊκή κρίσης χρέους, τόσο χώρες του «πυρήνα» (Γερμανία, Γαλλία) που είχαν ενεργητικό ρόλο στις πολιτικές της νομισματικής ένωση, όσο και χώρες της «περιφέρειας» (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) που ήταν κυρίως αποδέκτες των παραπάνω πολιτικών. Η περίοδος που εξετάστηκε είναι από το 01/2003 έως και το 03/2018. Περιλαμβάνει δηλαδή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου ενσωματώνεται μέσα όλη η διαταραχή της κρίσης. Τη συγκεκριμένη περίοδο την χωρίσαμε σε τρεις επιμέρους περιόδους (προ-κρίσης, κρίση, μετά-κρίσης) για να ερευνήσουμε πως οι ίδιες μεταβλητές ερμηνεύουν σε διαφορετικό βαθμό τις κινήσεις των spreads. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση της βασικής μεταβλητής ερμηνείας των spread πριν και μετά τη κρίση. Στο σύνολο των χωρών που εξετάστηκαν, ο σημαντικότερος παράγοντας για τη πορεία των spreads προ κρίσης, ήταν η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους όπου αναδείχθηκαν οι ατέλειες των πολιτικών της νομισματικής ένωσης, πάλι στο σύνολο των χωρών, η σημαντικότερη μεταβλητή ήταν ο δείκτης χρέος προς ΑΕΠ. Μετά την ανάλυση των βασικών μεταβλητών, προσπαθήσαμε να προσθέσουμε μια μεταβλητή λίγο διαφορετικής προσέγγισης. Η μία μεταβλητή που μας έδωσε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη περίπτωση της Ελλάδας ήταν η εισαγωγή google trend keywords όπως «Grexit» και «Greek debt». Μία άλλη μεταβλητή την οποία προσθέσαμε και μας έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι εκείνη της Regulatory quality index, η οποία τη περίοδο της κρίσης η βελτίωση του δείκτη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των spreads.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ομόλογα, κρίση, ευρωπαϊκή ένωση, Ελλάδα, παράγοντες, καθορίζουν
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
59

Δ.Κονιδάρης - Πτυχιακή final.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.