Ψηφιακοί RF Δέκτες: Ανάλυση και Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781151 178 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καδδάς Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ανδρέας Πολύδωρος, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α
Άρης Μουστάκας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α
Έκτορας Νισταζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψηφιακοί RF Δέκτες: Ανάλυση και Προσομοίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψηφιακοί RF Δέκτες: Ανάλυση και Προσομοίωση
Περίληψη:
Η σχεδίαση Ψηφιακών RF Δεκτών είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από διαφορετικά αφαιρετικά επίπεδα περιγραφής. Προϋποθέτει τη συνεργασία διαφόρων ομάδων μηχανικών, καθώς και ένα ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας αυτών, ούτως ώστε η διαδικασία υλοποίησης του Δέκτη, που συμπεριλαμβάνει τα στάδια σχεδίασης, πειραματικής επαλήθευσης και παραγωγής πρωτοτύπου, να είναι συμφέρουσα από άποψη κόστους και χρόνου. Η διαδικασία αυτή επιταχύνεται όταν το σύστημα προσεγγίζεται από την οπτική γωνία της αρχιτεκτονικής του συστήματος και της συμπεριφοράς των μπλοκ που την απαρτίζουν και προσομοιώνεται χρησιμοποιώντας πρόγραμμα του επιπέδου αυτού. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και τα χαρακτηριστικά των RF σημάτων και συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο και την ακρίβεια της προσομοίωσης. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τη δομή του αναλογικού RF τμήματος του δέκτη, ενώ παρουσιάζεται και ένας προσομοιωτής επιπέδου Συστήματος και Συμπεριφοράς Μπλοκ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ηλεκτρονική
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά:
RF Δέκτης, Επίπεδο περιγραφής Συστήματος, Επίπεδο περιγραφής Συμπεριφοράς μπλοκ, Simulink, RF Blockset, Circuit Envelope.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
87

Ioannis_Kaddas_Master_Thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.