Δείκτης Μαγνητοσφαιρικής Παραμόρφωσης: Μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογή στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου με τη χρήση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781178 119 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μουτσουρούφη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δαγκλής, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτα Πρέκα - Παπαδήμα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Μπαλάσης, Κύριος Ερευνητής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτης Μαγνητοσφαιρικής Παραμόρφωσης: Μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογή στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου με τη χρήση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δείκτης Μαγνητοσφαιρικής Παραμόρφωσης: Μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογή στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου με τη χρήση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini
Περίληψη:
Η μαγνητόσφαιρα ενός πλανήτη σμιλεύεται από τις δυνάμεις που επιδρούν σε αυτή, εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εκτενέστερες και λεπτομερέστερες μετρήσεις που διαθέτουμε πλέον για το σύστημα του Κρόνου προέρχονται από το διαστημόπλοιο Cassini και άλλαξαν πλήρως την κατανόηση της μαγνητόσφαιρας του πλανήτη. Όταν η μαγνητόσφαιρα παραμορφώνεται από μεταβολές στις εξωγενείς, ή ενδογενείς πιέσεις προς το σύστημα, οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου παραμορφώνονται αντιστοίχως σε ολόκληρο σχεδόν το εύρος της μαγνητόσφαιρας. Οι δυναμικές μεταβολές της μαγνητόσφαιρας του Κρόνου μπορούν να εκτιμηθούν, αφού αρχικά υπολογιστεί η μέση κατάσταση του συστήματος με την οποία στη συνέχεια συγκρίνεται η εκάστοτε μετρούμενη κατάσταση.
Στην παρούσα εργασία ορίζεται και υπολογίζεται ένας δείκτης της μαγνητοσφαιρικής παραμόρφωσης χρησιμοποιώντας μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου που ελήφθησαν από το διαστημόπλοιο Cassini, κατά τη διάρκεια όλης της αποστολής (2004-2017) στο ισημερινό επίπεδο της μαγνητόσφαιρας, ανάμεσα σε 4 και 8 ακτίνες πλανήτη (Rs). Ο προτεινόμενος δείκτης είναι ανάλογος με δείκτες που χρησιμοποιούνται στη Γη και στον Δία. Ο δείκτης αναγνωρίζει ασυνήθιστες αποκλίσεις της μαγνητόσφαιρας από τη μέση κατάσταση και τις διακρίνει από μικρότερες αποκλίσεις που είναι συνεπείς με το μέγεθος και τη διάρκεια των αναμενόμενων, λόγω των συνήθων διακυμάνσεων στον ηλιακό άνεμο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο υπολογισμός του κατά μήκος της τροχιάς του διαστημοπλοίου μας πληροφορεί για το βαθμό συμπίεσης της μαγνητόσφαιρας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρά το γεγονός ότι οι μετρήσεις προέρχονται από ένα μόνο διαστημόπλοιο το οποίο μάλιστα βρίσκεται μακριά από τη μαγνητόπαυση. Επιπροσθέτως, η τιμή του δείκτη (και κατ’επέκταση η γνώση της γενικής κατάστασης του συστήματος) δίνει τη δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης των επιτόπιων μετρήσεων του διαστημοπλοίου και των φαινομένων που καταγράφει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κρόνος, μαγνητόσφαιρα, δείκτης μαγνητοσφαιρικής παραμόρφωσης, διαστημόπλοιο Cassini
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
100
Stress_Index_Saturn_Magnetoshpere_Moutsouroufi.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο