Κλιματικές μεταβολές και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη πρόβλεψη και αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782812 149 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπουκοβάλα Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Καλλέργης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μιχαήλ Χατζούλης, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλιματικές μεταβολές και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη πρόβλεψη και αντιμετώπιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλιματικές μεταβολές και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη πρόβλεψη και αντιμετώπιση
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την σύνδεση ανάμεσα στις κλιματικές μεταβολές και την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Επιπλέον, αναζητήθηκαν τρόποι πρόβλεψης και αντιμετώπισης της νέας αυτής διαμορφούμενης κατάστασης στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο. Η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται στον πλανήτη, αποτελεί γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθότι τόσο ευρωπαϊκοί όσο και παγκόσμιοι οργανισμοί παρουσιάζουν δεδομένα που συγκλίνουν στο γεγονός, ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της έχουν ήδη πυροδοτήσει σειρά αλλαγών στην Γη. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων κάθε χρόνο εξαναγκάζεται σε μετακίνηση από τις εστίες του προκειμένου να επιβιώσει. Η επιδείνωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου κυρίως λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης, προκαλεί σειρά αλλαγών στο κλίμα. Οι προσφυγικές ροές ανά τον κόσμο αναμένεται να αυξηθούν, όσο δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής. Η καλύτερη αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, είναι η υιοθέτηση μιας άλλης στάσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να μην μιλάμε για αντιμετώπιση αλλά για πρόληψη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κλιματική μεταβολή, Προσφυγική κρίση, Ευρώπη, Διαχείριση κρίσεων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
60

Boukovala Stauroula Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.