Εκτίμηση αποτελεσματικότητας και κόστους λειτουργίας ιατρείου Triage/Fast Track σε ΤΕΠ επαρχιακού νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2786047 116 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Στέφανος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ιωάννης Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Γεωργία Τουλιά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση αποτελεσματικότητας και κόστους λειτουργίας ιατρείου Triage/Fast Track σε ΤΕΠ επαρχιακού νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση αποτελεσματικότητας και κόστους λειτουργίας ιατρείου Triage/Fast Track σε ΤΕΠ επαρχιακού νοσοκομείου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η διεκπεραίωση των ασθενών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της λειτουργίας τους. Όμως η μεγάλη προσέλευση ασθενών, καθιστά πολλές φορές αναποτελεσματική την λειτουργία τους και η παρέμβαση πρέπει να γίνεται κατόπιν διαλογής (triage) και ταχείας διακίνησης (fast track) των προσερχόμενων ασθενών από ειδικευμένο προσωπικό.
Σκοπός: Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της σημασίας και την αναγκαιότητα ύπαρξης ιατρείων triage και fast track στα ΤΕΠ των ελληνικών νοσοκομείων, συνεκτιμώντας την αποτελεσματικότητα και το κόστος λειτουργίας, σε ΤΕΠ τριτοβάθμιου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν ασθενείς άντρες και γυναίκες που προσήλθαν στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Έγινε καταγραφή των ασθενών τις ημέρες γενικής εφημερίας με την λειτουργία του ιατρείου triage/fast track και τις ημέρες γενικής εφημερίας χωρίς την λειτουργία του ιατρείου. Η καταγραφή αφορά το έτος 2017 και μόνο την πρωινή βάρδια (08.00 ως 15.00). Η συλλογή δεδομένων αντλήθηκε από τα αρχεία του ιατρείου, τα αρχεία της κίνησης (βιβλίο υποδοχής ασθενών) και το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελίας εργαστηριακών εξετάσεων του νοσοκομείου. Δεν περιλήφθηκαν τα περιστατικά τραύματος ή οι διακομιδές ασθενών από άλλους υγειονομικούς σχηματισμούς. Επιλέχθηκε συνδυασμός των συστημάτων διαλογής: Manchester Triage, Canadian Triage Assessment Scale και Australian Triage Score. Ο υπολογισμός του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων έγινε από το κοστολόγιο της Γραμματείας των εξωτερικών ιατρείων του ΠΝΠ.
Αποτελέσματα: Στους 12 μήνες λειτουργίας του ιατρείου προσήλθαν και εξετάστηκαν στο triage 7.403 ασθενείς. Από αυτούς το 38.2% (n=2831), διεκπεραιώθηκε από το Fast track, ενώ οι υπόλοιποι 61.8% (n=4572) συνέχισαν την πορεία τους στο κυρίως ΤΕΠ, στα αντίστοιχα ιατρεία. Το συνολικό κόστος για τις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος πηκτικότητας) ανήλθε στα 260.163.08€/έτος, και ο μέσος όρος στα 35.23€/ασθενή. Κατά τους 12 μήνες χωρίς την λειτουργία triage/fast track προσήλθαν στο ΤΕΠ 2.101 ασθενείς. Το συνολικό κόστος για τις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος πηκτικότητας) ανήλθε στα 92.753.96€/έτος, και ο μέσος όρος στα 46.10€/ασθενή.
Το ποσοστό των ασθενών που χρεώθηκε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο χωρίς την λειτουργία του ιατρείου ανέρχεται στο 85% συγκριτικά με το 63.7%. Δεδομένου ότι, όταν δεν λειτουργεί το ιατρείο triage/fast track, στο σύνολο των προσερχόμενων ασθενών, γίνονται περισσότερες εξετάσεις, αν οι 2.831 ασθενείς που διεκπεραιώθηκαν από το fast track εισήγοντο κατευθείαν στο ΤΕΠ και το σύνολο (n=7.403) υφίσταντο τον παραπάνω έλεγχο σε ποσοστό 85%, το κόστος θα ανήρχετο στα 313.046.88€/έτος (42.39€/ασθενή). Προκύπτει, λοιπόν εξοικονόμηση 78.610.88 ευρώ από τη λειτουργία του fast track, μόνο από την μερική λειτουργία του ιατρείου.
Συμπεράσματα: Η λειτουργία του ιατρείου triage/fast track πέραν της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ασθενών, μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας του ΤΕΠ. Τα οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το νοσοκομείο είναι πολλαπλά. Με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ιατρείου triage/fast track στο ΤΕΠ του ΠΝΠ, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση της εφαρμογής τους σε όλα τα ΤΕΠ των νοσοκομείων της Ελλάδας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΕΠ, Διαλογή, Ταχεία διακίνηση, Αποτελεσματικότητα, Κόστος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
66

Διπλωματική..pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.