Μοντελοποίηση Ακτίνων - Χ σε Πίδακες Μεγάλης Κλίμακας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2787267 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τουρβά Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Απόστολος Μαστιχιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Δέσποινα Χατζηδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση Ακτίνων - Χ σε Πίδακες Μεγάλης Κλίμακας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοντελοποίηση Ακτίνων - Χ σε Πίδακες Μεγάλης Κλίμακας
Περίληψη:
Όταν τον Αύγουστο του 1999 τέθηκε σε λειτουργία το Chandra X – Ray Observatory, το πρώτο αντικείμενο στο οποίο στόχευσε ήταν το ραδιο – ισχυρό κβάζαρ PKS 0637 – 752. Παράλληλα με την ανίχνευση ακτίνων – Χ από το κέντρο του κβάζαρ, χάρη στη μεγάλη διακριτική του ικανότητα, ανίχνευσε αναπάντεχα ακτίνες – Χ και από τον μεγάλης κλίμακας πίδακα που τον συνοδεύει. Έκτοτε το Chandra, έχει ανακαλύψει πολλούς πίδακες μεγάλης κλίμακας οι οποίοι απαντώνται σε διάφορες κλάσεις ΕΓΠ, όπως για παράδειγμα στους FRI και FRII ραδιογαλαξίες, στα BL Lacs και στα κβάζαρς, στους οποίους η ροή των ακτίνων – Χ παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τη ροή στο οπτικό μέρος του φάσματος. Τα μοντέλα που προσπάθησαν να μοντελοποιήσουν τα φάσματα των αντικειμένων αυτών ήταν αρκετά, ενώ το πιο διαδεδομένο ανάμεσά τους ήταν το EC/CMB. Ο στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η μοντελοποίηση του φάσματος του πίδακα του κβάζαρ PKS 0637 – 752 στα πλαίσια τόσο λεπτονικών όσο και αδρονικών μοντέλων, με απώτερο σκοπό να αποφανθούμε ποιο είναι εκείνο που ερμηνεύει την παραγωγή των ακτίνων – Χ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα λεπτονικά μοντέλα που αναλύονται είναι το EC/CMB, ο μηχανισμός σύγχροτρον Self Compton και το μοντέλο δύο πρωτογενών πληθυσμών ηλεκτρονίων, ενώ το αδρονικό μοντέλο που εξετάζεται είναι ο μηχανισμός σύγχροτρον πρωτονίων. Η μοντελοποίηση του φάσματος επιτυγχάνεται στα πλαίσια και των τεσσάρων μοντέλων. Εντούτοις, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα, καταλληλότερο κρίνεται το EC/CMB, αφήνοντας όμως περιθώρια αμφιβολίας καθώς έρχεται αντιμέτωπο με ορισμένες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα τη μη ανίχνευση των ακτίνων – γ που προβλέπει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κβάζαρ, πίδακες μεγάλης κλίμακας, ακτίνες – Χ, λεπτονικά μοντέλα, αδρονικά μοντέλα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
90
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ.pdf (9 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο