Κατάθλιψη και αλεξιθυμία σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες: ημικρανία και κεφαλαλγία τύπου τάσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:2789911 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στρατοπούλου Ιφιγένεια
Ζαφειροπούλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γουρνέλλης Ρ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χριστοδούλου Χρ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μιχόπουλος Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατάθλιψη και αλεξιθυμία σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες: ημικρανία και κεφαλαλγία τύπου τάσεως
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατάθλιψη και αλεξιθυμία σε ασθενείς με πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες: ημικρανία και κεφαλαλγία τύπου τάσεως
Περίληψη:
Η κεφαλαλγία αποτελεί συχνό νευρολογικό σύνδρομο από το οποίο υποφέρει το 50% του πληθυσμού παγκοσμίως. Τα είδη κεφαλαλγίας που συναντώνται πιο συχνά είναι η κεφαλαλγία τύπου τάσεως και η ημικρανία, οι οποίες ανήκουν στις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες και συχνά προκαλούν αναπηρία και χαμηλή ποιότητα ζωής. Οι κεφαλαλγίες έχουν συσχετισθεί βιβλιογραφικά με την κατάθλιψη. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών με την αλεξιθυμία. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών με την κατάθλιψη και την αλεξιθυμία. Ακόμα επιχειρήθηκε να διαλευκανθεί η σχέση της κατάθλιψης και της αλεξιθυμίας με τη συχνότητα των επεισοδίων της κεφαλαλγίας και τη διάρκειά της (σε έτη).
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 120 άτομα, από τα οποία 40 είχαν ημικρανία, 40 κεφαλαλγία τύπου τάσης και 40 ήταν υγιείς μάρτυρες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με κάποια κλινικά χαρακτηριστικά των κεφαλαλγιών, την κλίμακα ψυχοπαθολογίας SymptomChecklist-90-Revised (SCL-90-R) και την κλίμακα αλεξιθυμίας TorontoAlexithymiaScale-20 (TAS-20).
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η κατάθλιψη σχετίζεται με τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, καθώς τα άτομα με κεφαλαλγίες είχαν υψηλότερη κατάθλιψη από τους υγιείς μάρτυρες, ενώ δεν βρέθηκε τέτοια σχέση για τον παράγοντα της αλεξιθυμίας. Επιπροσθέτως, δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στο είδος κεφαλαλγίας με την κατάθλιψη ή την αλεξιθυμία. Τέλος, βρέθηκε πως η αλεξιθυμία σχετίζεται με τη συχνότητα εμφάνισης των επεισοδίων κεφαλαλγίας, αλλά όχι με τη διάρκεια της ασθένειας σε έτη.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναφορικά με την σχέση της κατάθλιψης με τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες είναι σε συμφωνία με το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι έρευνες που αφορούν τις πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες σε ελληνικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή περισσότερων ανάλογων ερευνών για την επιβεβαίωση και την περεταίρω διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες, Κατάθλιψη, Αλεξιθυμία, Ημικρανία, Κεφαλαλγία τύπου τάσεως
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
93

ΕΡΓΑΣΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.