Αξιολόγηση του 6ου πολυδύναμου δημοτικού ιατρείου του Δήμου Αθηναίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790670 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκαντζώρας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοινωνικές Επιστήμες, ΠΠ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση του 6ου πολυδύναμου δημοτικού ιατρείου του Δήμου Αθηναίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση του 6ου πολυδύναμου δημοτικού ιατρείου του Δήμου Αθηναίων
Περίληψη:
Η ικανοποίηση των ασθενών όπως και του προσωπικού των μονάδων υγείας αποτελούν δείκτες ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και επομένως η καταγραφή της άποψης του 6ου Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου του Δήμου Αθηναίων (μέσω δομημένων ερωτηματολογίων) μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή και αντιπροσωπευτική μέθοδο αξιολόγησης αλλά και ανατροφοδότησης του συστήματος, τόσο για τη μέτρηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της λειτουργίας του προσωπικού της μονάδας υγείας.
Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να μετρήσει το βαθμό ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων αλλά και των εργαζομένων του Δημοτικού Ιατρείου, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αρχικώς, καλύπτονται ζητήματα όπως οι έννοιες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), η οποία αν και θεωρείται πλέον το σημαντικότερο επίπεδο για το Σύστημα Υγείας, στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο, της ικανοποίησης ασθενών,των δεικτών αξιολόγησης και της παροχής ΠΦΥ από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν και ερμηνεύουν τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη συλλογή ερωτηματολογίων για την ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων και των εργαζομένων.
Μέσω των ερωτήσεων προσπαθούμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα για την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, την υποδομή του ιατρείου, την ικανοποίηση του εξυπηρετούμενου κατά την προσέλευσή του αλλά και κατά την παραμονή του στο Δημοτικό Ιατρείο.
Επίσης, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Δημοτικού Ιατρείου μέσα από τις απαντήσεις του ανθρώπινου δυναμικού του καθώς και τις προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.
Υλικά-Μέγεθος: Για την εκτίμηση της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία χορηγήθηκαν σε 300 εξυπηρετούμενους και 24 εργαζόμενους του Δημοτικού Ιατρείου τον Μάρτιο του 2018. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική και οι ερωτώμενοι ενημερώνονταν και συναινούσαν για το σκοπό της.
Αποτελέσματα: Η συνολική ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων στο Δημοτικό Ιατρείο του δείγματος είναι εντυπωσιακή αφού η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ικανοποιημένη ή πολύ ικανοποιημένη. Τα στελέχη και οι λειτουργοί του ιατρείου, ενώ δηλώνουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία τη στήριξή τους στο θεσμό, εν τούτοις, αναγνωρίζουν προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και κάποια οργανωτικά.
Συμπεράσματα: Με τα ευρήματα να εμφανίζονται ως παραπάνω από ενθαρρυντικά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αξιολογείται ως ένας τομέας με αρκετές δυνατότητες και ευοίωνες προοπτικές στο θέμα της κάλυψης της ΠΦΥ που θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και στήριξής της στη χώρα μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ικανοποίηση, Δείκτες αξιολόγησης, Δημοτικά ιατρεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
108
Gkantzoras Georgios Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο