Ο Κοινωνικός Ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων: Μελοποιητική και Μορφολογική Προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2793806 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βαβουλιώτη Ευανθία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Μπαλαγεώργος, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φλώρα Κρητικού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Κοινωνικός Ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων: Μελοποιητική και Μορφολογική Προσέγγιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο Κοινωνικός Ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων: Μελοποιητική και Μορφολογική Προσέγγιση
Περίληψη:
Ο Χριστιανισμός ως εκκλησία Χριστού, ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Έκτοτε ο Χριστιανισμός εκδηλώνεται ως διδασκαλία και ως Θεία λατρεία. Ακρογωνιαίος λίθος της Θείας λατρείας είναι η θεία Λειτουργία. Εκτός από τη θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, τις καθημερινές της Μ. Τεσσαρακοστής τελείται η λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Ως Κοινωνικός ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων, ψάλλεται το «Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος• Αλληλούια». Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται αφ’ ενός η Λειτουργική Ανάλυση της Προηγιασμένης Λειτουργίας και αφ’ ετέρου η Τυπική Ανάλυση του Κοινωνικού ύμνου. Στην πορεία, παρουσιάζονται οι μελοποιήσεις του Κοινωνικού ύμνου όπως προέκυψαν από τη μελέτη των καταλόγων των χειρογράφων καθώς και βιοεργογραφικά στοιχεία των συνθετών των εν λόγω μελοποιήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά στον Κοινωνικό ύμνο «Γεύσασθε» του Ιωάννου Κλαδά σε Α’ ήχο, ο οποίος δεν απουσιάζει από σχεδόν κανένα χειρόγραφο και ανθολογείται αδιαλείπτως από τον ΙΕ’ έως και τον ΙΘ’ αι. Στη συνέχεια, επιχειρείται μελοποιητική καθώς και μορφολογική ανάλυση των μελοποιήσεων του Κοινωνικού ύμνου στους επιλεγέντες ήχους Α’ και πλ. Α’.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικός Ύμνος, Προηγιασμένη θεία Λειτουργία, Γεύσασθε, Ιωάννης Κλαδάς, Μελοποιητική προσέγγιση, Μορφολογική Προσέγγιση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
145
Ο Κοινωνικός Ύμνος της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων- Μελοποιητική και Μορφολογική Προσέγγιση.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο