Βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή HPGe για in situ μετρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796346 402 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ράλλης Σταμάτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντελής Καραΐσκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης, Διδάκτωρ, ΕΕΑΕ, Δημόκριτος
Κωνσταντίνος Καρφόπουλος, Διδάκτωρ, ΕΕΑΕ, Δημόκριτος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή HPGe για in situ μετρήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βαθμονόμηση φορητού ανιχνευτή HPGe για in situ μετρήσεις
Περίληψη:
Στη συγκεκριμένη ΔΕ, πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση ενός ανιχνευτή HPGe ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ( ΕΕΑΕ ), ώστε να γίνει δυνατή η χρήση του σε in situ μέτρηση στο πεδίο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της ΔΕ, αναπτύσσεται θεωρητικά η έννοια της in situ φασματοσκοπίας, του τρόπου εφαρμογής της στο πεδίο καθώς και των πληροφοριών που λαμβάνονται από αυτήν. Επιπλέον γίνεται σύγκριση της μεθόδου in situ με τη μέθοδο εργαστηριακής ανάλυσης δείγματος από το χώμα. Τέλος, αναφορά γίνεται στις διάφορες εφαρμογές στις οποίες μπορεί να γίνει χρήση της in situ φασματοσκοπίας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται σε θεωρητική βάση ο ημι-εμπειρικός τρόπος βαθμονόμησης του ανιχνευτή για in situ μέτρηση στο πεδίο όπως πραγματοποιήθηκε στη βιβλιογραφια (Beck H. et al, 1972) (Miller K. and Shebell P.,1993) Αναφέρεται ο κύριος συντελεστής βαθμονόμησης, η σημασία του καθώς και η εξίσωση μέσω της οποίας υπολογίστηκε. Στη συνέχεια αναλύονται λεπτομερέστερα οι τρεις επιμέρους συντελεστές της σχέσης αυτής. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει βιβλιογραφικές απεικονίσεις με τη μορφή σχημάτων για τους συντελεστές αυτούς, καθώς και πίνακες απαραίτητους για τον προσδιορισμό τους. Επίσης, αναγράφονται οι μαθηματικές σχέσεις μέσω των οποίων προσδιορίζεται (από την προαναφερθείσα βιβλιογραφία), η ροή που φτάνει στον ανιχνευτή από ισότοπα που βρίσκονται στο έδαφος. Τέλος, αναγράφονται οι πηγές αβεβαιότητας που προκύπτουν σε μια in situ μέτρηση στο πεδίο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η πειραματική διαδικασία βαθμονόμησης που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη ΔΕ. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή που χρησιμοποιήθηκε καθώς και των επιμέρους συστημάτων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του πειράματος (συμπεριλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό). Στη συνέχεια, περιγράφεται η πειραματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των επιμέρους λόγων της κύριας εξίσωσης της βαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα των πειραματικών μετρήσεων στη συνέχεια απεικονίζονται μέσω πινάκων και καμπυλών, ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση με τη βιβλιογραφία για έλεγχο της ορθότητας τους.
Τέλος, απεικονίζονται τα αποτελέσματα υπολογισμού του κύριου συντελεστή βαθμονόμησης, καθώς και τα συμπεράσματα για την πιθανή μελλοντική χρήση της καμπύλης βαθμονόμησης της συγκεκριμένης ΔΕ για in situ μέτρηση στο πεδίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανιχνευτής γερμανίου, Διαδικασία βαθμονόμησης, Στατιστικές αβεβαιότητες, Κύριος συντελεστής βαθμονόμησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
100
Rallis Stamatis-master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο