Ο διαφημιστικός γραμματισμός των παιδιών 9 έως 11 ετών και οι νέες μορφές διαφήμισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796617 118 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κιοσσές Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννα Βώβου , Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ευαγγελία Κούρτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο διαφημιστικός γραμματισμός των παιδιών 9 έως 11 ετών και οι νέες μορφές διαφήμισης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο διαφημιστικός γραμματισμός των παιδιών 9 έως 11 ετών και οι νέες μορφές διαφήμισης.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της έννοιας του γραμματισμού στη διαφήμιση των παιδιών και ειδικότερα των παιδιών ηλικίας 9 έως 11 ετών σε σχέση με τις νέες μορφές διαφήμισης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παιδιά Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στις έννοιες της παιδικής ηλικίας και του γραμματισμού στα Μέσα και στη συνέχεια αναλύθηκε η έννοια του γραμματισμού στη διαφήμιση. Έπειτα, παρουσιάστηκαν τα νεότερα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με το διαφημιστικό γραμματισμό των παιδιών και νέες μορφές διαφήμισης όπως οι διαδικτυακές διαφημίσεις και τα διαφημιστικά παιχνίδια. Ο πειραματικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Δημοτικού 9 έως 11 ετών, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τρεις μορφές διαφήμισης, μία παραδοσιακή (τηλεοπτική) και δύο σύγχρονες (διαφήμιση πλαισίου και διαδικτυακού παιχνιδιού). Χρησιμοποιήσαμε ένα κατάλληλα κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο που μετρούσε το επίπεδο της γνωστικής διάστασης στο διαφημιστικό γραμματισμό για κάθε μορφή διαφήμισης. Tο επίπεδο της συμπεριφορικής διάσταση του διαφημιστικού γραμματισμού των παιδιών μετρήθηκε με την σταθμισμένη κλίμακα 9 ερωτήσεων των Rozendaal, Opree και Buijzen (AALS-c) και διερευνήθηκε η σχέση του με τους παράγοντες φύλο και ηλικία.

Τα αποτελέσματα υπέδειξαν πως τα παιδιά 9 έως 11 ετών έχουν σταθερά υψηλότερες επιδόσεις στις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης απ’ ότι στις νεότερες μορφές διαφήμισης. Τα παιδιά σημείωσαν τα υψηλότερα επίπεδα της γνωστικής διάστασης διαφημιστικού γραμματισμού στην τηλεοπτική διαφήμιση και τα χαμηλότερα στα διαφημιστικά παιχνίδια (advergames).Φαίνεται πως η εξοικείωση τους με την τηλεοπτική μορφή διαφήμισης τους επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση διαφημιστικού περιεχομένου, των στόχων που εξυπηρετεί η διαφήμιση, την πηγή προέλευσης της, καθώς και το κοινό στο οποίο στοχεύει κάθε φορά.
Όλα τα παιδιά του δείγματος σημείωσαν υψηλά επίπεδα στην συμπεριφορική διάσταση του διαφημιστικού γραμματισμού. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ηλικία ή το φύλο των παιδιών και τη συμπεριφορική διάσταση του γραμματισμού στη διαφήμιση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διαφημιστικός Γραμματισμός, Διαφήμιση, Μιντιακός Γραμματισμός, διαστάσεις διαφημιστικού γραμματισμού, παιδική ηλικία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
160
ΚΙΟΣΣΕΣ_ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ_ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΠΑΙΔΙΩΝ_ΝΕΕΣ_ΜΟΡΦΕΣ_ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο