Διαχείριση ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες επισιτισμού νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798907 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζέρβας Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α. Φραγκουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Γ. Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δ. Γκιώκας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες επισιτισμού νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαχείριση ποιότητας και εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες επισιτισμού νοσηλευτικών ιδρυμάτων
Περίληψη:
Η επίτευξη υψηλής ποιότητας φροντίδας αποτελεί στρατηγικό στόχο για τις υπηρεσίες υγείας, ο οποίος, στην περίπτωση των επισιτιστικών υπηρεσιών, σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των προμηθειών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία της ποιότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στις υπηρεσίες επισιτισμού των νοσοκομείων και να προταθεί συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους.
Μεθοδολογία: Από ανασκόπηση ευρημάτων ερευνητικών μελετών, εντοπίστηκαν παράμετροι που υπεισέρχονται στην έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών επισιτισμού σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μέσα από την προσέγγιση και ανάλυση εννοιών και βασικών αρχών της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης Ποιότητας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και των διαστάσεων της ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στις υπηρεσίες επισιτισμού του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Οι υπηρεσίες επισιτισμού νοσοκομείου αποτυπώνονται ως σύστημα με εισροές, διεργασίες και εκροές, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του οποίου ορίζονται συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι δείκτες. Ειδικότερα ως προς τις εισροές, προτείνεται πλαίσιο λειτουργιών για την ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των προμηθειών.
Η παρούσα εργασία καινοτομεί ως προς τη «συστημική» θεώρηση των επισιτιστικών υπηρεσιών του νοσοκομείου, την κατασκευή δεικτών και τη διεπιστημονική προσέγγιση των απαιτήσεων ποιότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση ποιότητας, Δείκτες ποιότητας, Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Υπηρεσίες υγείας, Υπηρεσίες επισιτισμού, Τμήμα διατροφής νοσοκομείου, Προμήθειες, ISO 9001, ISO 22000, HACCP
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
241
Αριθμός σελίδων:
180
ZervasD.MScODYY_Dissertation.092018.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο