Διερεύνηση βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζομένους του ΟΚΑΝΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798924 186 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σαρβάνη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σύψα Βασιλική-Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζομένους του ΟΚΑΝΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζομένους του ΟΚΑΝΑ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burn out). Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από συστηματικό και μακροχρόνιο στρες και ένταση στο επαγγελματικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια παρατεταμένη και χρόνια πίεση της εργασίας όπου το άτομο δεν μπορεί να διαχειριστεί το στρες που προκαλείται από αυτή, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται ως ψυχοσωματική κούραση και να έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την άμεση εξάντληση των ψυχικών δυνάμεών του (Maslach, Jackson, 1981). Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται η απόδοσή του στην εργασία και αντιμετωπίζει μια μόνιμη δυσκολία να χειριστεί τα καθημερινά επαγγελματικά του ζητήματα. Στόχος της μελέτης πιο συγκεκριμένα, είναι: να εκτιμηθεί ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζόμενους του ΟΚΑΝΑ, να διερευνηθεί αν η επαγγελματική εξουθένωση διαφοροποιείται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και κατά πόσον η επαγγελματική εξουθένωση εξαρτάται από το περιβάλλον εργασίας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο μέτρησης το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (απογραφικός κατάλογος επαγγελματικής εξουθένωσης) των Maslach και Jackson (1981) (Maslach Burnout Inventory-MBI, 1986), μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική από τον Κόκκινο (2006, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 104 άτομα και διεξήχθη με τυχαία δειγματοληψία από τις μονάδες θεραπείας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών. Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συναισθηματική εξάντληση μειώνεται στους ανθρώπους με μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ αυξάνεται για μικρότερη μισθολογική ικανοποίηση και για συμβάσεις μονιμότερου χαρακτήρα.
Τέλος, τα προσωπικά επιτεύγματα, αυξάνονται για εργαζομένους με κατοχή θέσης υπευθύνου και για συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαζόμενοι, Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, Επαγγελματική εξουθένωση, Προσωπικά επιτεύγματα, Συναισθηματική εξάντληση, Αποπροσωποποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
76
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΑΡΒΑΝΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο