Η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρέασαν τους Οίκους Αξιολόγησης για την περίοδο 2002-2015 στις χώρες της ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800099 127 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπασιαρίδου Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δότσης Γεώργιος - Επίκουρος Καθηγητής Τομέα IV- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρέασαν τους Οίκους Αξιολόγησης για την περίοδο 2002-2015 στις χώρες της ευρωζώνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
H στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών που επηρέασαν τους οίκους αξιολόγησης για την περίοδο 2002-2015 στις χώρες της ευρωζώνης
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκαν οι μεταβλητές που επηρεάσαν τη βαθμολογία των Οίκων Αξιολόγησης. Υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη τους όπως είναι μακροοικονομικά μεγέθη : ΑΕΠ, πληθωρισμός, ισοζύγιο πληρωμών. Φυσικά η πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας σχετίζεται άμεσα και με τη γενικότερη πορεία της, την ανάπτυξή της, το ύψος του χρέους, γεωμορφολογικούς παράγοντες και την ιστορική εξέλιξη κάθε χώρας. Η περίπτωση της Ελλάδας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οίκοι Αξιολόγησης, Βαθμολογία Οίκων Αξιολόγησης, Η περίπτωση της Ελλάδας, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
33

Basiaridou Sofia290918.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.