Μελέτη Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου Έκθεσης σε ένα μοντέρνο Υπολογιστικό Τομογράφο: Συσχέτιση του ρεύματος διαμόρφωσης με δείκτες καθορισμού μεγέθους/σχήματος του απεικονιζόμενου ασθενούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800112 251 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βεληβασάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Περισυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μιχαήλ Μαζωνάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου Έκθεσης σε ένα μοντέρνο Υπολογιστικό Τομογράφο: Συσχέτιση του ρεύματος διαμόρφωσης με δείκτες καθορισμού μεγέθους/σχήματος του απεικονιζόμενου ασθενούς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη συστήματος αυτομάτου ελέγχου έκθεσης σε ένα μοντέρνο υπολογιστικό τομογράφο: Συσχέτιση του ρεύματος διαμόρφωσης με δείκτες καθορισμού μεγέθους/σχήματος του απεικονιζόμενου ασθενούς
Περίληψη:
Ο Αυτόματος Έλεγχος Έκθεσης (AEC) είναι διαθέσιμη τεχνική σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ακτινοδιάγνωσης και σάρωσης που κύριος σκοπός της είναι η μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης στην κλινική πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με το να προσαρμόζεται αυτόματα το ρεύμα λυχνίας αναλόγως του σωματότυπου του εξεταζομένου ώστε να εξισορροπεί τα διαφορετικά επίπεδα εξασθένησης της δέσμης ακτίνων Χ. Με την χρήση του συστήματος AEC επιτυγχάνεται ομοιογενής ποιότητα εικόνας στα επίπεδα θορύβου, εμφανής μείωση δόσης και αποφυγή των τεχνικών σφαλμάτων των εικόνων.
Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξάγεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Αξονικού Τομογράφου. Το τμήμα διαθέτει δύο Αξονικούς Τομογράφους, τον Siemens 16 τομών και τον General Electric Revolution GSI 64 τομών που καλύπτουν μεγάλο εύρος των καθημερινών εξετάσεων του νοσοκομείου.
Βασικό θέμα μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας είναι το σύστημα Υπολογιστικού Τομογράφου της GE, το οποίο διαθέτει σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου Έκθεσης (A.E.C.) και συγκεκριμένα το σύστημα διαμόρφωσης ρεύματος (mA modulation). Πραγματοποιήθηκε τυχαία επιλογή ασθενών, από το σύστημα αποθήκευσης εξετάσεων Evorad, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις θώρακος και κοιλίας με mA modulation σε τέσσερις φάσεις, απλή χωρίς σκιαγραφικό (APLO), με σκιαγραφικό (ARTERIAL), πυλαία (PORTAL) και καθυστερημένη φάση 5-10min (DELAY).
Κύριος σκοπός της διπλωματικής είναι η διερεύνηση της εξάρτησης του ρεύματος λυχνίας mA από τη μέση τιμή του αριθμού CT και από το Oval Ratio, δηλαδή τον λόγο μεγαλύτερης (Lateral) προς την μικρότερη (Anteroposterior) διάμετρο της τομής του σώματος του ασθενούς. Επίσης, μελετάται η συσχέτιση του ρεύματος mA με την Ενεργό Διάμετρο (Effective Diameter) και από την Ισοδύναμη με το νερό Διάμετρο (Water Equivalent Diameter). Από την συσχέτιση αυτή προκύπτει το συμπέρασμα για την παράμετρο που επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό το ρεύμα λυχνίας καθώς επίσης και τον τρόπο που το σύστημα έχει τη δυνατότητα έχοντας μόνο το τοπόγραμμα του ασθενούς (scanogram) να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες τιμές ρεύματος πριν ξεκινήσει η εξέταση.
Επιπλέον, για κάθε περίπτωση ασθενούς καταγράφονται οι βασικότεροι παράμετροι σάρωσης, όπως η τάση λυχνίας (kVp), ο παράγοντας μετατόπισης τράπεζας (pitch), ο χρόνος περιστροφής λυχνίας (Rotation Time), το πάχος τομής (Slice thickness), το μήκος απεικόνισης και σάρωσης και ο θόρυβος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαμόρφωση ρεύματος, Υπολογιστικός τομογράφος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
87

Διπλωματική Εργασία_Μαίρη Βεληβασάκη.pdf
14 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.