Η επίδραση των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην ανισότητα και την φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800277 325 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην ανισότητα και την φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην ανισότητα και την φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η μέτρηση και η μελέτη της ανισοκατανομής του εισοδήματος και της φτώχειας στις χώρες της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση που έχουν οι συντάξεις και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ανισότητα και την φτώχεια.
Η ανισότητα και η φτώχεια είναι ζητήματα ιδιαίτερα σύνθετα και πολυδιάστατα, ξεπερνώντας τα όρια της οικονομικής ανάλυσης. Είναι κυρίως θέματα τα οποία αφορούν την ίδια την δομή της κοινωνίας, κατά συνέπεια απασχολούν τομείς όπως η Κοινωνιολογία, η Πολιτική αλλά ακόμα και η Φιλοσοφία. Στην ανάλυση που θα ακολουθηθεί δεν θα γίνει ιδιαίτερη επικέντρωση σε ζητήματα που άπτονται της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής ή της Φιλοσοφίας. Θα είναι περισσότερο στραμμένη στα πλαίσια της Οικονομικής ανάλυσης, με κύριο εργαλείο τις μετρήσεις και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή και αναφορά σε ορισμένες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από διάφορους κοινωνικούς επιστήμονες- οικονομολόγους πάνω στα ζητήματα της κατανομής του πλούτου και της φτώχειας. Έτσι, καταδεικνύεται η διαχρονικότητα και το εύρος αυτών των ζητημάτων. Στην συνέχεια αναφέρονται κάποιοι ορισμοί της φτώχειας και της ανισοκατανομής του εισοδήματος, καθώς και ο διαχωρισμός σε απόλυτη και σχετική φτώχεια. Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένες επιπτώσεις που δημιουργούνται από την ανισοκατανομή και την φτώχεια. Έπειτα αναλύεται ο δείκτης Gini, καθώς αποτελεί τον δείκτη που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική για την μέτρηση της ανισότητας. Μέσω του δείκτη Gini ποσοτικοποιούνται τα αποτελέσματα και γίνεται ευκολότερη η μελέτη της ανισοκατανομής, επιτρέποντας συγκρίσεις τόσο μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων όσο και μεταξύ των χωρών. Ουσιαστικά, είναι σαν να υπάρχει μια μονάδα μέτρησης που βοηθάει να προσδιοριστεί αν υπάρχει βελτίωση ή χειροτέρευση της ανισοκατανομής.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη της ανισότητας και της φτώχειας στις χώρες της Ευρωζώνης για τρείς διαφορετικές κατηγορίες διαθέσιμου εισοδήματος. Οι κατηγορίες αυτές είναι: (α) το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, (β) το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (οι συντάξεις δεν περιλαμβάνονται στις κοινωνικές μεταβιβάσεις) και (γ) το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (οι συντάξεις περιλαμβάνονται στις κοινωνικές μεταβιβάσεις). Επίσης, παρουσιάζεται το ποσοστό επί του ΑΕΠ που αποτελούν σε κάθε χώρα οι συντάξεις και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, και αναλύεται πόσο μειώνουν την ανισότητα και την φτώχεια για κάθε ποσοστιαία μονάδα που αποτελούν επί του ΑΕΠ. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα λαμβάνοντας ως παραμέτρους, εκτός του ποσοστού των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων επί του ΑΕΠ, και άλλα μεγέθη που επιδρούν στην ανισότητα. Τέτοια είναι, το ποσοστό ανεργίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ανισοκατανομή Εισοδήματος, Φτώχεια, Συντάξεις, Κοινωνικές Μεταβιβάσεις, Δείκτης Gini, Καμπύλη Lorenz
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
101
Η επίδραση των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην ανισότητα και την φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο