ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΕΒΑΠΟΡΙΤΙΚΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800282 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπέσιου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Κοντακιώτης, ΕΕΔΙΠ ΙΙ, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Αντωναράκου Ασημίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Καρακίτσιος Βασίλειος,Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΕΒΑΠΟΡΙΤΙΚΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΕΒΑΠΟΡΙΤΙΚΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασύσταση των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούσαν, κατά την διάρκεια της προ-εβαποριτικής ιζηματογενούς ακολουθίας στην τομή Φανερωμένη, στη νήσο Κρήτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η μελέτη αποτελεί μία σύνθεση που βασίζεται σε ιζηματολογικές, μικροπαλαιοντολογικές (ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των πλαγκτονικών τρηματοφόρων κατά την διάρκεια του Ανωτέρου Μειοκαίνου), και ορυκτολογικές αναλύσεις.
Τα πλαγκτονικά τρηματοφόρα χρησιμοποιήθηκαν για την βιοστρωματογραφική ανάλυση της υπό μελέτης τομής. Επιπλέον, χάρη στην δυνατότητα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων να καταγράφουν κλιματικές μεταβολές, η ανάλυση των συναθροίσεων οδήγησε στην αναπαράσταση της επιφανειακής παλαιοκυκλοφορίας και παλαιωκεανογραφίας αυτού του τμήματος της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Μειοκαίνου.
Προκειμένου να διεξαχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται, πέρα από τις μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις, και σε γεωχημικές αναλύσεις (ισότοπα και ιχνοστοιχεία).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Παλαιοθερμοκρασιακή μέθοδος Sr/Ca, Ισότοπα, Παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση Ανωτέρου Μειοκαίνου, όριο Τορτονίου/Μεσσηνίου, αναλύσεις ΣΕΜ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
285
Αριθμός σελίδων:
114
2 διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού-Μπέσιου Ευαγγελία._PDF.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο