ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΛΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800901 202 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαντζουράκης Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βούλγαρης Νικόλαος, Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καβύρης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καραστάθης Βασίλειος, Ερευνητής Α', Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΛΟΥ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΥΛΟΥ
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία ειδίκευσης πραγματεύεται τον υπολογισμό σεισμικών
παραμέτρων στον ελληνικό χώρο με χρήση της μεθοδολογίας των σεισμικών διατάξεων,
εφαρμοζόμενη στη σεισμική διάταξη της Πύλου. Στόχος της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω μεθοδολογίας στον πολύπλοκο γεωτεκτονικά και πολύ ενεργό σεισμικά ελληνικό χώρο, καθώς και την αξιολόγηση της συνεισφοράς ενός τέτοιου συστήματος στον προσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων των σεισμών του ελληνικού χώρου, ιδιαιτέρως συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα, συμβατικά σεισμολογικά δίκτυα. Αρχικά, ανιχνεύθηκαν τα αφικνούμενα, στη διάταξη, σεισμικά σήματα και από τις κυματομορφές που προέκυψαν, εφαρμόστηκε ο σχηματισμός δέσμης ακτίνων, με απώτερο σκοπό τον υπολογισμό των τιμών βραδύτητας και οπισθοαζιμιουθίου. Παράλληλα, υπολογίστηκαν οι χρόνοι άφιξης των σεισμικών φάσεων στη διάταξη και σε κοντινούς, σε αυτήν, σταθμούς, ώστε να εισαχθούν στον αλγόριθμο HYPOSAT και να υπολογιστούν οι σεισμικές παράμετροι, και κατά επέκταση το τοπικό μέγεθος των σεισμών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων, ώστε να αξιολογηθούν τα τελικά αποτελέσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμικές διατάξεις, προσδιορισμός σεισμικών θέσεων, καταγραφή σεισμικότητας, σχηματισμός δέσμης ακτίνων, ανάλυση σε πεδίο συχνότητας-κυματαριθμού, HYPOSAT, τοπικός μέγεθος, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
129
Αριθμός σελίδων:
206
Πέτρος_Λαντζουράκης_Διπλωματική_Εργασία_Ειδίκευσης_ΠΜΣ_final.pdf (15 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο