Μελέτη της έκφρασης των PD-1/PD-L1 σε κακοήθη αιματολογικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2805424 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δοδόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευρίκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ανδρέας Σκορίλας, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευή Μουτσάτσου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των PD-1/PD-L1 σε κακοήθη αιματολογικά νοσήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της έκφρασης των PD-1/PD-L1 σε κακοήθη αιματολογικά νοσήματα
Περίληψη:
Σημαντικό ποσοστό ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία ή υποτροπιάζει μετά την πρώτη ύφεση της νόσου. Η αλληλεπίδραση των PD-1/PD-L1 συγκαταλέγεται στους πιθανούς τρόπους διαφυγής των νεοπλασματικών κυττάρων από την ανοσοεπιτήρηση. Η δυσλειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων οφείλεται στη δράση του υποδοχέα PD-1 (Programmed Death-1), ο οποίος επάγεται από τον συνδέτη PD-L1 (Programmed Death Ligand-1) που υπερεκφράζουν τα κακοήθη κύτταρα.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της έκφρασης του PD-1 στα λεμφοκύτταρα καθώς και του PD-L1 στα νεοπλασματικά κύτταρα ασθενών με αιματολογικά νεοπλάσματα με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής. H έκφραση των PD-1/PD-L1 μελετήθηκε συνολικά σε 117 ασθενείς και 15 μάρτυρες. Η ομάδα των ασθενών αποτελείται από 20 ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CLL-SLL), 19 με Non Hodgkin Λεμφώματα (NHL), 10 με Πολλαπλό Μυέλωμα (MM), 18 με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (MDS), 41 με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (AML) και 9 ασθενείς με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL). Για την μελέτη του PD-L1 στα κακοήθη κύτταρα και του PD-1 στους υποπληθυσμούς των λεμφοκυττάρων σχεδιάσθηκε πρωτόκολλο πενταπλού και επταπλού φθορισμού αντίστοιχα.
Η έκφραση του PD-1 διαφέρει σημαντικά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Η έκφραση του PD-1 στους υποπληθυσμούς των λεμφοκυττάρων είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένη στα NHL (στα CD4, CD8 Τ κύτταρα), MDS (στα CD4 Τ, ΝΚ κύτταρα) και την AML (στα Τ, ΝΚ κύτταρα). Η έκφραση του PD-1 μεταξύ των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων (Β, CD4 T, CD8 T, NK) εμφανίζει ισχυρά θετική συσχέτιση (r >0.5, p <0.05) στις ομάδες των ALL, ΜΜ, MDS, NHL και AML.
Η έκφραση του PD-L1 είναι σημαντικά ισχυρότερη στα κακοήθη κύτταρα των NHL, CLL, MM, MDS και ΑΜL (p=0,001) σε σχέση με τα λεμφοκύτταρα. H συσχέτιση μεταξύ των επίπεδων των PD-1/PD-L1 ανά ασθενή κάθε ομάδας ανέδειξε σημαντικές σχέσεις, σε όλες τις ομάδες των ασθενών εκτός από το ΜΜ.
Στην ALL, τα επίπεδα του PD-1 στα Β κύτταρα εμφανίζουν αρνητική συσχέτιση με την ηλικία των ασθενών. Στην ομάδα των MDS παρατηρήθηκε υπερέκφραση του PD-1 στα Β κύτταρα των ασθενών >65 ετών. Το ποσοστό των νεοπλασματικών κυττάρων των ασθενών με MDS και AML εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα του PD-1 (στα Β, ΝΚ, CD8 Τ και τα ολικά Τ κύτταρα) και PD-L1 αντίστοιχα.
Οι ασθενείς με AML και μειωμένα WBC (< 4.000 κύτταρα/μL) τείνουν να έχουν αυξημένα επίπεδα του PD-L1 κατά τη διάγνωση, σε σχέση με τους ασθενείς με λευκοκυττάρωση (>10.000 κύτταρα/μL). Οι ασθενείς με MDS και θρομβοπενία (<150.000 αιμοπετάλια/μL) στη διάγνωση φέρουν αυξημένα επίπεδα του PD-1, συγκριτικά με τους ασθενείς με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων. Οι ασθενείς με AML που εκφράζει λεμφοκυτταρικά αντιγόνα (π.χ. CD56, CD7) παρουσιάζουν μειωμένη έκφραση του PD-L1 στα λευχαιμικά κύτταρα, συγκριτικά με τους υπόλοιπους ασθενείς. Όμως, η παρατηρούμενη διαφορά είναι οριακά σημαντική (p=0,055) και απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων για να διερευνηθεί η παραπάνω σχέση.
Η έκφραση του PD-1 είναι αυξημένη στα Τ λεμφοκύτταρα και μειωμένη στα Β, ΝΚ κύτταρα των ασθενών με καρυότυπο υψηλού κινδύνου. Ο PD-L1 δείχνει να εκφράζεται ισχυρότερα στα κακοήθη κύτταρα των ασθενών με καρυότυπο χαμηλού κινδύνου. Όμως, οι παραπάνω διαφορές είναι στατιστικά μη σημαντικές (p >0,05). Στους ασθενείς με NPM1(+) AML, παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση των PD-1 και PD-L1 στους υποπληθυσμούς των Τ λεμφοκυττάρων και στα κακοήθη κύτταρα αντίστοιχα. Όμως, η παρατηρούμενη διαφορά για το μεν PD-1 είναι μη σημαντική (p >0,05), για δε το PD-L1 οριακά σημαντική (p=0,056). Στην FLT3-ITD (+) AML, παρατηρείται ισχυρότερη έκφραση του PD-L1στα κακοήθη κύτταρα και ασθενέστερη έκφραση του PD-1 στα CD4, CD8 T κύτταρα. Και αυτές οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p >0,05), ενώ οι διαφορές για τα επίπεδα του PD-1 στα CD4 (p= 0,064) και CD8 T κύτταρα (p= 0,082) είναι οριακά σημαντικές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κυτταρομετρία ροής, αιματολογία, ανοσοθεραπεία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
149

Δοδόπουλος_Διπλωματική_master_2018_final-.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-15.