Διερεύνηση του προ-εγχειρητικού άγχους των ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2805443 22 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καμπόσου Φλωρεντία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καμπά Ευρυδίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση του προ-εγχειρητικού άγχους των ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση του προ-εγχειρητικού άγχους των ασθενών
Περίληψη:
Εισαγωγή: To προεγχειρητικό άγχος ορίζεται ως μια δυσάρεστη κατάσταση ανησυχίας ή έντασης που είναι δευτερεύουσα σε έναν ασθενή που ανησυχεί για μια ασθένεια, νοσηλεία, αναισθησία και χειρουργική ή για το άγνωστο. Η πλειονότητα των ασθενών κατά την αναμονή της χειρουργικής επέμβασης βιώνουν άγχος.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του προεγχειρητικού άγχους και των παραγόντων που το επηρεάζουν σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ.
Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε μια ποιοτική ερευνητική προσέγγιση βασισμένη στις αρχές της Ανάλυσης Περιεχομένου. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις, από τις οποίες συγκεντρώθηκε πραγματολογικό υλικό. Στην συνέχεια έγινε καταγραφή των συνεντεύξεων και ανάλυση των δεδομένων. Στην ανάλυση των δεδομένων έγινε σύγκριση και αντιπαραβολή, ερμηνεία και κατανόηση, συμπέρασμα και επαλήθευση. Στο αμέσως επόμενο σημείο έγινε η κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση στηρίχθηκε σε λέξεις ή φράσεις των συμμετεχόντων και βάσει αυτών έγινε η διαμόρφωση των κατηγοριών που αντικατοπτρίζουν το σκοπό της μελέτης.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση αναπτύσσουν σημαντικά επίπεδα προεγχειρητικού άγχους. Οι ασθενείς που βιώνουν το προεγχειρητικό άγχος εστιάζουν στις εξής κατηγορίες: στοχευμένη ενημέρωση, επικοινωνία, συναισθηματική υποστήριξη, φόβος θανάτου, κοινωνικοί προβληματισμοί, ελλιπής πληροφόρηση για το σύστημα υγείας και προηγούμενη εμπειρία. Πριν τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης οι ασθενείς αναπτύσσουν προβληματισμούς, οι οποίοι δημιουργούν ανάγκες. Η μη κάλυψη των αναγκών οδηγεί στη δημιουργία προβλήματος, το οποίο αντιστοιχεί συνήθως στην ανάπτυξη φόβου για τον θάνατο.
Συμπεράσματα: Η επίλυση του προβλήματος φαίνεται ότι είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία μειώνει στο ελάχιστο τους προβληματισμούς, μειώνει τις ανάγκες των ασθενών και, τελικά, μειώνει ή και εξαφανίζει το κύριο πρόβλημα του φόβου για τον θάνατο. Περισσότερες έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για την διερεύνηση του προεγχειρητικού άγχους και των παραγόντων που το επηρεάζουν σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προ-εγχειρητικό, Άγχος, Χειρουργείο, Αναισθησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
55

διπλωματική Φλωρεντία Τελικό .pdf
631 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.