Ομολογιακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2806577 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παρασκευάς Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ομολογιακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ομολογιακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια
Περίληψη:
Αυτή η διπλωματική παρουσιάζει και αναλύει μια υποκατηγορία ενός σχετικά νέου επενδυτικού προϊόντος, των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΔΑΚ) ή Exchange Traded Funds (ETFs) -όπως είναι γνωστό απ' τη διεθνή βιβλιογραφία- τα Ομολογιακά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond ETFs). Συγκεκριμένα εστιάζουμε σε αυτά που επενδύουν σε κρατικά ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γίνεται έρευνα σχετικά με το πόσο επιτυχημένα τα ΔΑΚ αυτά, που διακρατούν χαρτοφυλάκια με περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος, προσεγγίζουν τα υποκείμενα των χαρτοφυλακίων τους. Έγινε επιλογή κάποιων Ομολογιακών ΔΑΚ, έχοντας ως στόχο να υπάρχει ποικιλία στην διάρκεια των ομολόγων στα οποία έχουν επενδύσει.
Θα υπολογισθούν επίσης κάποια μέτρα, όπως: Expense ratio, tracking error, Jensen's α, Beta, Sharpe ratio, κ.α.
Θα γίνει μια παράθεση του θεωρητικού κομματιού, ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή για τους λόγους δημιουργίας των ΔΑΚ, παράθεση των πλεονεκτημάτων τους με το αντίπαλο δέος, εκείνο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα ακολουθήσει η σύγκριση τους και μετά θα περάσουμε στην καταγραφή σχετικά με την φύση, την χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα των Ομολογιακών Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Bond ETFs). Κατόπιν, θα τεθούν κάποιες υποθέσεις προς διερεύνηση και θα ακολουθήσει μια οικονομετρική ανάλυση. Σκοπός είναι να εντοπίσουμε πόσο ακριβής είναι η ακολουθία των ομολογιακών δεικτών από τα Ομολογιακά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond ETFs).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ομολογιακά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, ΔΑΚ, Καθαρή Τιμή Μεριδίου, Εξισορροπητική Κερδοσκοπία, Παλινδρόμηση, Δείκτες Αποδοτικότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
40

Δ.Ε. Παρασκευάς Παναγιώτης (PDF).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.